Thơ: BẠN GÁI (Tặng nhà thơ Đoàn Thị Ký)

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 07:30, 01/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đều là người hay chữ; Tiếc hương và lụy hoa. Giá ông Trời run rủi; Thì đã chung một nhà.

Đều là người hay chữ
Tiếc hương và lụy hoa
Giá ông Trời run rủi
Thì đã chung một nhà

Con tôi đi làm xa
Bạn vẫn thường thăm hỏi
Tôi sống với mẹ già
Bạn vẫn thường lui tới

Tôi tu Đạo tu Phật
Có nhiều người kêu ca
Bạn tìm lời biện hộ
Bảo vệ tôi từ xa

Tôi “trở dạ” câu thơ
Gửi cho bạn “cắt rốn”
Bạn thẩm thơ thật tài
Thơ tôi thường “chóng lớn”

Biết tôi hay tắm muộn
Nhắn tin bạn la trời
Nếu bạn có con chấy
Thể nào cũng cắn đôi.

Sáng 26.04.2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: BẠN GÁI (Tặng nhà thơ Đoàn Thị Ký)