Thơ: BIẾT CHÂN-THIỆN-NHẪN MỚI LÀ BÌNH AN

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Ngâm thơ) - Chớ đổ tại 'tai bay vạ gió'; Việc thế gian đều có nguồn cơn; Có câu nhân quả hữu tồn; Đúng-sai, thiện-ác, dại-khôn ở người

Nhân quả trên đời đều có gốc
Họa phúc không sai dẫu một ly
Đấu tranh, giả ác, bất nghì
Đến thời hiện báo biết thì tránh đâu?

Chẳng quản chuyện trước sau, sau trước
Không phân bì thua được, được thua
Lê dân bách tính quan vua
Hỏi ai 'khôn khéo' được qua luật Trời?

Thần bảo hộ những người có đức
Họa gần phường vô phúc hại nhân
Thảy đều xét một chữ Tâm
Xưa nay quy luật xoay vần há sai?

Chớ đổ tại 'tai bay vạ gió' (*)
Việc thế gian đều có nguồn cơn
Có câu nhân quả hữu tồn
Đúng-sai, thiện-ác, dại-khôn ở người

Thánh nhân giảng vào thời mạt Pháp
Chuyện tranh đua giả-ác tránh xa
Bệnh kia khởi tự mầm tà
Biết Chân-Thiện-Nhẫn mới là bình an... (**)

FB: Vô danh cư sỹ
__________________

(*) Thành ngữ.

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/BÀI CHỌN LỌC

Thơ: BIẾT CHÂN-THIỆN-NHẪN MỚI LÀ BÌNH AN