Ngâm thơ: BUÔNG

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 19:00, 10/11/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Tặng đồng tu, nghệ sỹ vùng Mỏ, nhà thơ Nguyễn Thị Hoàng Hòa) - May mà có một câu thơ; Vịn vào, đội sóng, cập bờ bình yên. Cột buồm gãy, nát con thuyền; Muốn ngả bên đó, lại nghiêng bên này

Như thuyền “đánh bắt xa bờ”
Neo thì đã nhổ, phất phơ lá buồm
Sóng thì mỗi lúc cường lên
Không thuyền cứu hộ, bốn bên mịt mờ

May mà có một câu thơ
Vịn vào, đội sóng, cập bờ bình yên
Cột buồm gãy, nát con thuyền
Muốn ngả bên đó, lại nghiêng bên này

Giữ nhà, sẻ nửa còn may
Giữ chồng, tay trắng bàn tay, còn gì!
Bất ngờ tử biệt sinh ly
Nhà bay mất nóc, lấy gì dạy con?

Bây giờ mọi thứ đều buông
Chữ NHẪN đã học, chữ NHƯỜNG đã quen
Cơ đồ khéo cũng hoàn nguyên
Cháu con xúm xít về bên cậy nhờ

Bây giờ ngồi viết câu thơ
Cho ai đắm đuối vào bờ bình yên.

24-06-2021

Đoàn Thị Lam Luyến

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Ngâm thơ: BUÔNG