Thơ: ĐI TÌM HẠNH PHÚC...

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hạnh phúc là gì nhỉ; Có phải lắm bạc tiền? Không, 'người giàu cũng khóc'; Giữa lâu đài hư vinh.

Hạnh phúc là gì nhỉ
Sao người mãi đi tìm?
Hạnh phúc luôn hiện hữu
Khi tâm mình an nhiên...

Hạnh phúc là gì nhỉ
Có phải lắm bạc tiền?
Không, 'người giàu cũng khóc'
Giữa lâu đài hư vinh

Hạnh phúc là gì nhỉ
Có phải phía đường tình?
Không, xưa nay luyến ái
Dễ khiến người điêu linh

Hạnh phúc là gì nhỉ
Có phải chiếm lợi mình?
Không, những người ích kỉ
Luôn khổ sầu vô minh

Hạnh phúc là gì nhỉ
Có phải là công danh?
Không, những người nổi tiếng
Ắt quay cuồng phân tranh

...

Hạnh phúc quá mong manh
Vô thường - không vĩnh cửu
Khi người ta bám víu
Vào danh, lợi và tình

Giữa cuồn cuộn nhân sinh
Người đi tìm hạnh phúc
Nhưng mấy ai biết được
Hạnh phúc: trong Tâm mình...

FB: Vô danh cư sỹ

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: ĐI TÌM HẠNH PHÚC...