Thơ: ĐỪNG TƯỞNG - II - [Nhân gian hư ảo]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đừng tưởng cứ tọa là Thiền; Tâm chưa thanh tịnh, nổi miền bão giông; Đừng tưởng 'buông' nghĩa là 'Không'; Nếu còn chấp trước, e rằng vẫn mê...

Đừng tưởng buôn ý bán lời
Đôi dòng mộc mạc tặng người hữu duyên...

Đừng tưởng 'mạnh gạo, bạo tiền'
Xa rời đạo lý rước phiền vào thân
Đừng tưởng vong nghĩa bội ân
Kìa xem nhân quả xoay vần há sai?
Đừng tưởng 'vạ gió tai bay'
Nhân gian đa sự không ngoài chữ 'Duyên'

Đừng tưởng cứ tọa là Thiền
Tâm chưa thanh tịnh, nổi miền bão giông
Đừng tưởng 'buông' nghĩa là 'Không'
Nếu còn chấp trước, e rằng vẫn mê

Đừng tưởng cứ thích là thề
Trên đầu ba thước Thần nghe tỏ tường
Đừng tưởng chiều chuộng là thương
Bé không vin, lớn ẩm ương gãy cành...(*)

Đừng tưởng cứ vội là nhanh
Nhỡ sai một bước hóa thành dở dang
Đừng tưởng óng ánh là vàng
Thói đời thật giả bẽ bàng lắm phen

Đừng tưởng chê bởi ghét ghen
Người ta đố kỵ cũng khen giả đò
Đừng tưởng của biếu không lo
Xưa nay được - mất đâu là ngẫu nhiên

Đừng tưởng chiếu luật là nghiêm
Bao phen đen trắng đảo điên lắm tuồng
Đừng tưởng 'vắng mợ chợ buồn'(**)
Ô hay, thiên hạ bán buôn như thường

Đừng tưởng bóng nhoáng là gương
Cổ kim vẫn có những phường ngụy trang
Đừng tưởng chơi đã thanh nhàn
Đôi khi trăm mối ngổn ngang trong lòng
...
Nhân gian hư ảo phập phồng
Biết: Chân Thiện Nhẫn, thoát vòng vô minh(***)

FB: Vô danh cư sỹ
__________________
(*) Thành ngữ dân gian có câu: "Bé không vin, cả gãy cành".
(**) Tục ngữ dân gian có câu: "Vắng mợ thì chợ vẫn đông/ Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui".
(***) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại website dưới đây:
https://vi.falundafa.org/

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: ĐỪNG TƯỞNG - II - [Nhân gian hư ảo]