Thơ: ĐƯỜNG VỀ 

Bình luận Lan Hoàng Miên • 10:18, 19/11/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ta lạc trong cõi mê trần thế, Chẳng biết đã trải qua bao kiếp luân hồi

Ta lạc trong cõi mê trần thế
Chẳng biết đã trải qua bao kiếp luân hồi
Day dứt mãi câu hỏi chưa tìm ra lời giải
Ta đến từ đâu và đâu là nơi ta sẽ quay về?

Không thể lại trở lại cõi nhân gian tận cùng bại hoại
Thời tối tăm quỷ đội lốt người
Lời tiên báo về kỳ tận thế
Đã tới rồi nhân loại vẫn còn mê

Ta vững tin vẫn có phép nhiệm màu
Loài người dẫu xấu xa vẫn còn người chân chính
Từ tầng cực cao các vị Thần thấu hiểu
Giáng hạ cõi Trần cứu độ chúng sinh

Và ta vĩnh viễn được trường sinh
Trên đường về với bản nguyên Thần Thánh
Phản bổn quy chân tu tâm luyện mệnh
Chân Thiện Nhẫn từ nay không một phút buông rời

Tác giả: Nhà thơ Lan Hoàng Miên

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: ĐƯỜNG VỀ