Thơ: Huyền thoại

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 19:00, 17/10/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Em sẽ chờ anh; Như lúa đợi sấm tháng ba; Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm; Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước; Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau.

Giá được một chén say, mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu...

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa...

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập, mới cay?

Dẫu chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu !

1988

Đoàn Thị Lam Luyến

 BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Huyền thoại