Thơ: KIỆT TÁC CỦA THẦN

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 10:00, 07/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Con người muốn thoát bể trầm luân; Hãy tìm chính Đạo để tu tâm; Vứt đi hết thảy mọi chấp trước; Ở cuối đường tu sẽ gặp Thần.

Với người Thần cũng đã dày công
Tà ác bây giờ đến rất đông
Thương xót con người, Thần trở lại
Cứu địa cầu ra khỏi diệt vong

Ma quỷ dù "tu" mấy vạn năm
So với Như Lai(*) chẳng sánh bằng
Chúng muốn làm gì đâu có được
Như Lai nhiều tựa cát sông Hằng

Khổ nạn của người khiến Thần đau
Từ bi phổ độ lại từ đầu
Thần muốn con người mau giác ngộ:
Hãy xem sinh mệnh đến từ đâu?

Vũ trụ quan nhân sinh quan
Vũ trụ này là sự hình thành của một Bản Thể huyền diệu bất khả tư nghị, gọi là Đấng Sáng Thế. (Ảnh: Shutterstock)

Luận thuyết Darwin được tung ra
Nhằm phủ nhận Thần, chước quỷ mà
Tìm đâu bằng chứng cho tà thuyết
Con người đâu từ khỉ mà ra

Vạn vật đều do ý của Thần
Hơn hẳn muôn loài bởi tấm thân
Con người cao quý mang hình Phật
Đệ nhất anh linh ở cõi trần

Từ trên Thiên thượng ức vạn năm
Có lần quên mất chẳng tu thân
Chấp trước lại chồng thêm chấp trước
Cứ thế mà rơi xuống phàm trần

Từ tận cao tầng rớt xuống đây
Buộc phải mang cái nhục thân này
Quá khứ vị lai không hề biết
Mê mờ trong bụi khói nơi đây

Mang đầy nghiệp lực đến nhân gian
Đói, đau, nóng, lạnh - tấm thân tàn
Đến chốn mê còn mê tiếp nữa
Quên hết vì sao rớt cõi phàm

Mười phương trăm nước Pháp Luân rực sáng, khắp trời cùng mừng vui, thời hạn đã hết.
Thiên thượng êm đềm và thánh khiết

Xuống đây đâu phải để làm người
Phản bổn quay về chốn cũ thôi
Thiên thượng êm đềm và thánh khiết
Có đâu đau khổ với luân hồi

Con người muốn thoát bể trầm luân
Hãy tìm chính Đạo để tu tâm
Vứt đi hết thảy mọi chấp trước
Ở cuối đường tu sẽ gặp Thần

(*) Như Lai là một danh hiệu của Phật, là Thánh nhân đã đến bậc giác ngộ cao nhất, bậc Chính đẳng chính giác (sa. samyaksambuddha). Như Lai là một trong mười danh hiệu của một vị Phật. (Theo Wikipedia)

Ngày 03-05-2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: KIỆT TÁC CỦA THẦN