Ngâm thơ: LINH ĐAN DIỆU DƯỢC TẠI TÂM MỖI NGƯỜI

Bình luận Vô danh cư sỹ • 11:00, 06/11/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những ai trọng đức kính Thần; Họa tai bay biến lụy trần tránh xa. Cầm bằng lạc bước đường tà; Một đời danh lợi xem ra cũng thừa.

Thiên tai dịch bệnh trầm luân
"Linh đan diệu dược" tại tâm mỗi người (1)
Chân ngôn chín chữ cứu đời (2)
Lắng nghe chân tướng, kìa lời Phật ân!

Những ai trọng đức kính Thần
Họa tai bay biến lụy trần tránh xa
Cầm bằng lạc bước đường tà
Một đời danh lợi xem ra cũng thừa

Lỡ lầm 'tát nước theo mưa' (3)
Kịp thời phản tỉnh luống chưa muộn màng
Thế gian như lửa thử vàng
Tránh xa những việc trái ngang ý Trời

Nhân nhân quả quả đời đời
Sống Chân-Thiện-Nhẫn là người hiền minh
Đấu tranh, giả ác, bất bình
Âm gian sẵn cửa vô sinh đón chờ

Nhắn ai tỉnh giấc mộng mơ
Kíp lên thuyền Pháp cũng vừa bình an (4)
Chúc nhân gian, chúc nhân gian:
Sớm minh chân tướng - Thiên Đàng phúc âm!...

FB: Vô danh cư sỹ
__________________

(1) Thành ngữ: 'Linh đan diệu dược' - Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp. [Và cũng có được nhắc đến trong Văn hóa truyền thống].

(2) Chân ngôn chín chữ, thành tâm niệm: 'Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân-Thiện-Nhẫn hảo'!

(3) Thành ngữ dân gian: 'Tát nước theo mưa'.

(4) 'Kíp' tính từ/ phó từ - thường dùng trong Phong cách ngôn ngữ Nghệ thuật: gần nghĩa với 'gấp' nhưng mang thêm nét nghĩa tình thái - tạo âm hưởng nhanh, hối thúc và gấp gáp hơn. Ví như trong 'Truyện Kiều', Nguyễn Du cũng có viết:
"Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai
Giã chàng nàng mới kíp dời song sa"...
[Trích: Truyện Kiều - Nguyễn Du].

Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/BÀI CHỌN LỌC

Ngâm thơ: LINH ĐAN DIỆU DƯỢC TẠI TÂM MỖI NGƯỜI