Thơ: LOẠN TÂM LINH

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 19:00, 17/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày nay thế giới loạn tâm linh; Ma Đỏ điên cuồng nghiện máu tanh; Thần bỏ đi rồi ai phổ độ; Xứ xứ xem ra thật rõ rành.

Được Thần ban “Chiếc thang lên Trời”
Chúng sinh Tam giới biết đều vui
Nhưng loài ma quỷ đâu có muốn
Rắp tâm tìm cách hại con người

Đầu tiên chúng chia rẽ người - Thần
Làm loạn tâm linh lại rắp tâm
Xứ Phật không còn thờ Phật Tổ
Ma quỷ không tu, giả làm Thần

Thử thách này là Chung Ly Quyền đặt ra để xem đệ tử đã nhìn thấu lẽ sinh tử hay chưa, có thể đoạn tuyệt được tình cảm thế tục không.
Đầu tiên chúng chia rẽ người - Thần

Chùa chiền phụ thể kéo nhau vào
Cáo, Chồn, Quỷ , Rắn.. ngự trên cao
Núp sau tượng Phật, bầy ma ấy
Người đến cầu xin, chúng bám vào

Người có căn cơ, chúng giúp nhanh
Hữu cầu, tất ứng”, bệnh mau lành
Muốn phát tài ư, gì cũng có
Đến chùa cầu cúng chúng siêng năng

Bám người, chúng hút “khí tinh hoa”
Khí này quý nhất của người ta
Có “khí tinh hoa” tu mới đắc
Người thường đâu có dễ ngộ ra

Chút “khí tinh hoa” ấy mất đi
Tứ chi vô lực, người còn chi
Mất hết – thành ra “người thực vật”
Quãng đời còn lại có ra gì

Nhiều chùa “Phật giảngự ở trên
(Phật giả do người bái lạy nên)
Của ấy “vòi” tiền như cháo chớp
Loại này hiển hiện rất thường xuyên

Phật giả tuy không quá hại người
(Con người tự chuốc họa này thôi)
Ai tin theo, chúng liền quản chặt
Nghìn năm “tu” mãi vẫn luân hồi

Chưa chính quyền nào lại có nhiều mệnh lệnh tà ác đẫm máu liên tiếp xuất ra cường đại đến thế, mệnh lệnh sau vô nhân tính hơn mệnh lệnh trước, trong suốt 70 năm thống trị của chế độ này. 
Ngày nay thế giới loạn tâm linh

Ngày nay thế giới loạn tâm linh
Ma Đỏ điên cuồng nghiện máu tanh
Thần bỏ đi rồi ai phổ độ
Xứ xứ xem ra thật rõ rành.

Ngày 04.05.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: LOẠN TÂM LINH