Thơ: MẢI MÊ 'ĐÁY NƯỚC MÒ TRĂNG'

Bình luận Vô danh cư sỹ • 16:00, 24/01/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nào xin phát lộc phát tài; Nào xin tình ái, tiêu tai giải phiền; Nào xin vàng bạc kim tiền; Nào xin con cái ngoan hiền, học chăm...

Mải mê chùa miếu bái Thần
Cầu xin danh lợi, khất lần tai ương
Những mong qua kiếp đoạn trường
Nghiệp kia tích tụ biết nhường cho ai?...

Nào xin phát lộc phát tài
Nào xin tình ái, tiêu tai giải phiền
Nào xin vàng bạc kim tiền
Nào xin con cái ngoan hiền, học chăm
Nào xin thuận lợi làm ăn
Nào xin hai nẻo dương-âm an lành
Nào xin thăng tiến thật nhanh
Nào xin nhà đẹp như tranh họa đồ
Nào xin có cả ô tô
Nào xin nối dõi cơ đồ tổ tông
Nào xin sức khỏe cho ông
Nào xin môi thắm má hồng cho em
Nào xin sớm luyện thành Tiên
Nào xin thanh thoát nẻo Thiền tấn thăng...
Xin xin vĩnh vĩnh hằng hằng...
***
Hỡi ôi muôn vạn ngàn trăm... ngẫm rằng:
Có câu: 'Đáy nước mò trăng'(*)
Phật ân nhìn thấu nhân tâm con người!
Tu tâm dưỡng tính thời thời
Mới mong thoát khỏi luân hồi khổ đau
Đôi lời nhắn nhủ trao nhau
Sống: Chân Thiện Nhẫn, đức mau vun bồi
Sớm hôm xin đứng xin ngồi
Thánh Thần nào chịu nhận lời bán mua?
***
Đường lên Thiên Trúc không chùa
Nhìn sâu xét rộng cũng vừa chữ Tâm
Không tu luống những uổng công
Lại thêm cần có Thánh nhân chỉ bày
Cần thêm học Pháp cho hay
Xả buông chấp trước, sớm ngày quy Chân
Hữu duyên đọc: "Chuyển Pháp Luân" (**)
Tránh cơ tu lạc xin lầm mới hay!...

FB: Vô danh cư sỹ

(*) Thành ngữ: "Đáy nước mò trăng"; cũng có khi nói: "Mò trăng đáy nước".

(**) "Chuyển Pháp Luân": Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân- Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: MẢI MÊ 'ĐÁY NƯỚC MÒ TRĂNG'