Thơ: Ngẫm - XII

Giúp NTDVN sửa lỗi

Muốn trông thấy cửa Thiên đình; Cần siêu xuất lợi - danh - tình thế gian...

Quân tử gặp nhau luận bàn đạo lý
Tiểu nhân gặp nhau phú quý so bì!
Khi thì điền thổ sân si

Lúc thì xe ngựa, quyền uy, bạc tiền!...

Há chẳng biết uyên nguyên nguồn cội
Đức sâu dày hoán đổi phúc ư?
Hỏi đâu là thực là hư?

Mắt phàm chẳng thấy, khư khư lợi mình!

Cũng chẳng biết Thần linh dõi mắt
Lại không hay Trời đất công tâm?
Mưa rơi chẳng có giọt nhầm

Huống chi câu chuyện phúc phần - rủi may!

Chớ cậy sức vần xoay thời cuộc
Đừng tham công trói buộc hư vinh
Nhớ câu nhân quả tại mình

Chiểu theo đức - nghiệp quân bình phúc âm

Có những kẻ âm thầm khôn khéo
Lại có người lắt léo ba hoa
"Khôn ngoan chẳng lọ thật thà"(*)

Biết Chân-Thiện-Nhẫn mới là hiền minh

Thương cho kẻ bất bình đố kỵ
Tủi cho người cãi lý tranh khôn
Quẩn quanh một cuộc oán hờn
Xuôi tay nhắm mắt có hơn được nào!

Đem Phật Pháp(**) chiếu vào tâm thức
Sửa sang mình mới thực cao minh

Muốn trông thấy cửa Thiên đình
Cần siêu xuất lợi - danh - tình thế gian...

Vô danh cư sỹ
______________

(*) Tục ngữ dân gian Việt có câu "Khôn ngoan chẳng lọ thật thà// Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy!" - Diễn giải ý tứ bề mặt là: Dù khôn ngoan lật lọng đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng thật thà lương thiện...
(**) ✅Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Ngẫm - XII