Thơ: NHẮN TỪ CUNG QUẢNG

Bình luận Trần Huyền Tâm • 12:41, 21/12/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Ngâm thơ) - Nghê thường nhịp phách còn đây; Bạch Vân, Hoàng Hạc sum vầy, đón đưa. Quảng Hàn đã tỉnh giấc mơ; Mà người chốn ấy sao chưa nhớ về?

Ngọc ngà treo giữa tàng xanh
Nắng về Cung Quảng nắng thành non tơ
Hỏi người cõi thế bây giờ
Còn thương chốn cũ, còn chờ thang mây?

Nghê thường nhịp phách còn đây
Bạch Vân, Hoàng Hạc sum vầy, đón đưa
Quảng Hàn đã tỉnh giấc mơ
Mà người chốn ấy sao chưa nhớ về?

Thênh thênh muôn cõi đuề huề
Hiền thần đã rạng bước về thiên thanh
Trăng ngà treo giữa tàng xanh
Nhắn người Cung Quảng tựu thành thệ xưa...

Trần Huyền Tâm

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: NHẮN TỪ CUNG QUẢNG