Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Chân (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tiên Nữ giáng trần mấy mươi xuân, trốn giặc khai phá đất Hải Phòng. Trưng Vương phất cờ theo nghĩa lớn, đánh giặc thu phục lại non sông. Chặn quân Mã Viện sông Bạch Đằng, ít khó địch nhiều rút Mê Linh. Chống giặc đến cùng rồi tuẫn tiết, hồn thiêng ở lại giữ non sông. (Hoàng Mai)

Thánh Chân công chúa đất An Dương(2)
Mày ngài, mắt phượng sánh Vương Tường(3)
Nhà tan, nước mất vì Tô Định(3)
Cứu dân, phục quốc giúp Trưng Vương
Cao cường võ nghệ, rèn quân thủy
Tài ba kinh tế, quản binh lương
Chống quân Mã Viện bao nhiêu trận(6)
An Lão đời nay vẫn ngát hương (7).

06.2015/08.2021

Đông Quan
_________

  1. Lê Chân (chữ Hán: 黎真; ? - 43), là nữ tướng của Hai Bà Trưng. Bà được coi là người có công khai khẩn lập nên vùng đất An Dương, đời sau phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay.

  2. Bà được Trưng Vương phong là Thánh Chân công chúa (聖真公主), giữ chức chưởng quản binh quyền nội bộ, đứng ra tổ chức, luyện tập quân sĩ, tăng gia sản xuất.

  3. Lê Chân vô cùng xinh đẹp, sánh với các đại mỹ nhân. Vương Tường (王牆) là tên của nàng Vương Chiêu Quân thời Tây Hán, một trong bốn đại , mỹ nhân của Trung Quốc.

  4. Theo truyền thuyết thái thú nhà Hán là Tô Định muốn lấy bà làm thiếp nhưng bị cha mẹ bà cự tuyệt, chính vì thế y đã bị sát hại họ. Lê Chân phải bỏ quê theo đường sông xuôi xuống vùng đất An Dương lập nghiệp.

  5. Trưng Vương giao cho bà giữ chức chưởng quản binh quyền nội bộ, tổ chức, luyện tập quân sĩ, tăng gia sản xuất tích trữ binh lương.

  6. Năm 43, Mã Viện cầm quân sang tái xâm lược, quân của Hai Bà Trưng thế yếu, chống cự không nổi, Hai Bà hy sinh. Lê Chân cũng hy sinh vào năm đó.

  7. Đền thờ Nữ tướng Lê Chân được xây dựng tại Núi Voi (An Lão, Hải Phòng), và Đền Nghè ở trung tâm thành phố Hải Phòng.

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Chân (1)