Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Ngọc Trinh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sinh đôi hai ả Tố Nga, Ngọc Trinh Ả Chạ nết na nhất vùng. Kiêm tài binh lược đao cung, cầm kỳ thi phú anh hùng nữ nhi. Xung trận rơi kiếm xá chi, lụa đào buộc đá như đi không người. Trầm mình ở tuổi đôi mươi, hóa Thần dân kính muôn đời khói hương. (Hoàng Mai)

Mong báo thù nhà, ứng nghĩa quân (1)
Lập đại công, dẹp loạn cứu dân (2)
Gò May dải lụa đào xung trận (3)
Tuổi mới đôi mươi đã hóa Thần (4)

08.2021

Đông Quan
___________
(1) Lê Ngọc Trinh là tướng của Trưng Vương, còn có tên là Ả Chạ, quê ở Lũng Ngoại (ngày nay thuộc về huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Chị ruột tên là Lê Ngọc Thanh, còn gọi là Ả Chàng, vì có nhan sắc hơn người nên bị quan đô hộ ở địa phương bắt về làm thiếp, sau đó chưa được bao lâu thì mất. Ả Chạ tức giận, tập hợp lực lượng để chống quan lại nhà Hán. Bà bí mật tập hợp lực lượng để sẵn sàng chờ cơ hội vùng lên báo phục.
(2) Khi được tin Hai Bà Trưng phát động khởi nghĩa ở Hát Môn, Ngọc Trinh liền đem quân theo về. Nhờ lập được nhiều công lao nên sau khi dẹp yên Tô Định, bà được Trưng Nữ Vương phong làm Công chúa, Đại tướng quân.
(3) (4) Khi Mã Viện đem quân sang đàn áp, Ngọc Trinh đã chỉ huy cuộc chiến đấu rất dũng cảm tại Gò May (nay thuộc xã Lũng Hoà, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Có lần xung trận thì thanh gươm bị rơi, bà liền cởi ngay dải thắt lưng, cột đá vào một đầu để
làm vũ khí, vung lên đánh giặc tan tác. Do chênh lệch quá lớn về lực lượng, bà không chịu bị bắt và nhảy xuống đầm sen tuẫn tiết. Năm đó Ngọc Trinh mới 20 tuổi. Người dân địa phương đã dựng đền thờ nữ anh hùng tại Lũng Ngoại.

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Ngọc Trinh