Thơ: PHẦN THƯỞNG - (Tặng nhà văn Trần Thị Trường - tác giả tiểu thuyết "Phố Hoài")

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 10:00, 29/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sống lại thời khốn khó, Chi tiết đến khôi hài: Giường cưới đêm đám cưới, Là gỗ đóng quan tài.

Bảy mươi bạn lại vẽ
Trời cho cây bút Thần
Tranh vẽ đắt đến thế
Đủ nuôi chữ, nuôi thân

“Phố Hoài”* thật xuất sắc
Rèn chữ cả mười năm
Bạn đọc cứ tấm tắc
Đồng nghiệp thì phục lăn

Sống lại thời bao cấp
Nhiều bạn đọc ngỡ ngàng
Chỉ tội tốn nước mắt
Ướt nhòe vài chục trang

Sống lại thời khốn khó
Chi tiết đến khôi hài:
Giường cưới đêm đám cưới
Là gỗ đóng quan tài

Sách "sốt", thời đại sốt
Nên tác phẩm xứng tầm
Phần thưởng là phần thưởng
Độc giả trao âm thầm

Bạn có nhiều phẩm chất
Ông Trời rất công bằng
Cho bạn làm Họa sỹ
Cho bạn làm Nhà văn

Ngày 01 tháng 01 năm 2021

(*) Tiểu thuyết Phố Hoài – NXB Hội Nhà văn ấn hành Quý I /2020

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: PHẦN THƯỞNG - (Tặng nhà văn Trần Thị Trường - tác giả tiểu thuyết "Phố Hoài")