Thơ: Trần Thủ Độ (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trần Thủ Độ (chữ Hán: 陳守度, 1194–1264), tước hiệu là Trung Vũ đại vương (忠武大王), là một nhà chính trị Đại Việt, sống vào thời cuối triều Lý đầu triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lật đổ nhà Lý, lập nên nhà Trần, thu phục các thế lực cát cứ trong nước, người Man làm phản và hội tụ các lực lượng trong cuộc chiến kháng quân Nguyên lần I.

Nhà Lý suy vong nước ngả nghiêng
Dựng triều Trần mạnh chống quân Nguyên
Huệ Hoàng ép sớm truyền ngôi báu (2)
Chiêu Thánh lo mau kết mối duyên (3)
Dẹp loạn sứ quân yên cửa khuyết (4)
Đuổi quân xâm lược trợ vua hiền (5)
“Đầu tôi chưa rụng xin đừng sợ” (6)
Trung Vũ Vương uy mãi mãi truyền (7)

07.2015

Đông Quan
___________
(1) Trần Thủ Độ (chữ Hán: 陳守度, 1194–1264), tước hiệu là Trung Vũ đại vương (忠武大王), là một nhà chính trị Đại Việt, sống vào thời cuối triều Lý đầu triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lật đổ nhà Lý, lập nên nhà Trần, thu phục các thế lực cát cứ trong nước, người Man làm phản và hội tụ các lực lượng trong cuộc chiến kháng quân Nguyên lần I.
(2) Trần Thủ Độ đã ép vua Lý Huệ Tông sớm nhường ngôi cho con gái út của vua - công chúa Lý Thiên Hinh, tức là nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng.
(3) Trần Thủ Độ đã tạo ra cuộc kết duyên giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh.
(4) Cửa khuyết có nghĩa là cửa cung (vua). Trần Thủ Độ đã dẹp các sứ quân cát cứ để yên ổn chính quyền nhà Trần.
(5) Trần Thủ Độ đã tham gia chiến tranh chống quân Nguyên lần I.
(6) Khi quân Nguyên tràn sang, vua Trần Thái Tông lo lắng hỏi Trần Thủ Độ và ông đã trả lời: “Đầu tôi chưa rơi xin bệ hạ đừng lo“.
(7) Ông được vua Trần Thái Tông tôn thụy hiệu là Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương sau khi qua đời.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Trần Thủ Độ (1)