Thơ: TRỞ VỀ

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 10:00, 03/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vô tư chẳng thấy ưu phiền; Chẳng lo cơm áo, gạo tiền như xưa; Chẳng còn buồn những cơn mưa; Chẳng còn sợ tiếng gió đưa đầu cành.

Ngày xưa yêu vụng nhớ thầm
Đường quang chẳng bước đâm sầm bụi gai
Ngày xưa tham vọng đất đai
Không đề đóm vẫn ở ngoài bờ đê

Ngày xưa thích nghe câu thề
Mê trong thuốc lú, bùa mê cõi người
Bây giờ ta trở về thôi
Bước chân như có gió Trời nâng lên

Vô tư chẳng thấy ưu phiền
Chẳng lo cơm áo, gạo tiền như xưa
Chẳng còn buồn những cơn mưa
Chẳng còn sợ tiếng gió đưa đầu cành

Ngô non, mía ngọt cân bằng
Bình yên mặt đất, cao xanh khoảng trời
Bây giờ ta trở về thôi
Bước chân như có gió Trời nâng lên

Năm 2017

Đoàn Thị Lam Luyến

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: TRỞ VỀ