Thơ: TRỞ VỀ 

Bình luận Hoa Vô Khuyết • 19:00, 28/09/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Say nơi u tối, muộn sầu, Đắm trong quyền lực, truy cầu lợi danh. Bao phen tạo sóng đua tranh, Chỉ hòng muốn chiếm muốn giành phần hơn.

Cõi trần vốn thật cõi mê,
Khiến ta đi mãi quên về bấy lâu.

Say nơi u tối, muộn sầu,
Đắm trong quyền lực, truy cầu lợi danh.
Bao phen tạo sóng đua tranh,
Chỉ hòng muốn chiếm muốn giành phần hơn.

Để rồi đôi lúc cô đơn,
Đêm nằm suy nghĩ, tủi hờn bản thân.
Trách ta quên mất nghĩa nhân,
Xa rời đạo đức, mất dần tình thương.

Ai ơi nếu nhớ quê hương,
Là nơi vinh hiển, cát tường, mãn viên.
"Tu tâm, dưỡng tánh" làm liền,
Mong rằng còn kịp, cõi Tiên trở về!

Hoa Vô KhuyếtBÀI CHỌN LỌC

Thơ: TRỞ VỀ