Thơ: TƯƠNG SINH TƯƠNG KHẮC

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 10:00, 21/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hơn trăm năm đánh cắp loài người; Mưu ma, chước quỷ quá đủ rồi. Thần đã xuống đây cứu nhân loại; Không bao giờ để Ác lên ngôi!

Ba mươi năm trước Pháp hồng truyền
Để cho người tốt gặp nhân duyên
Cái Thiện nảy mầm trong thiên hạ
Tức thì cái Ác phải đảo điên

Có một trong nhiều cái ác kia
Cậy thần cậy thế ở ngôi Vua (*)
Vua hiền, Vua ác xưa nay có
Vua này bạo Chúa cũng còn thua

Giang Chí Thành là cháu trai của Gian Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp, giết hại và tra tấn tàn ác đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.
Giang Chí Thành là cháu trai của Gian Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp, giết hại và tra tấn tàn ác đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.

Chỉ vì tật đố đến điên khùng
Mà nỡ dập vùi Pháp Luân Công
Quyết cản loài người đắc Đại Pháp
Nạn ấy, Trời xanh cũng động lòng

Đại Pháp khuyên người sống thiện lương
Sao không lấy đó để làm gương
Triệu người khỏi bệnh không dùng thuốc
Pháp lý Thiên khung (**) đâu phải thường

Những kẻ vô Thần nghĩ chẳng sâu
Bắt người tu Đạo phải khổ đau
Có biết: Trời xanh luôn có mắt
Ác giả ác báo (***) trốn đi đâu?

Oan khuất do ĐCSTQ gây ra đã rợp trời dậy đất, Trời không dung, Đất không tha, người - Thần đều phẫn nộ.
Oan khuất do ĐCSTQ gây ra đã rợp trời dậy đất, Trời không dung, Đất không tha, người - Thần đều phẫn nộ. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Bức hại hôm nay vẫn chưa dừng
Loài quỷ hại người vẫn buông lung
Tạo bằng chứng giả để hành ác (****)
Tội này thiên lý ắt không dung

Hơn trăm năm đánh cắp loài người
Mưu ma, chước quỷ quá đủ rồi
Thần đã xuống đây cứu nhân loại
Không bao giờ để Ác lên ngôi!

Khởi 07.05.2021
Hoàn thành 1.05.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) Chỉ Giang Trạch Dân, Tổng bí thư ĐCS Trung Quốc từ năm 1989 đến 2002.
(**) Thiên khung có nghĩa là vũ trụ
(***) Ác giả ác báo ý nói là ai làm điều gì ác trước sau gì cũng bị quả báo
(****) ĐCSTQ giàn dựng làm giả vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để lấy cớ đàn áp Pháp Luân Công

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thơ: TƯƠNG SINH TƯƠNG KHẮC