Thuyết tiến hóa bị kết án tử hình như thế nào (5)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có nhiều sai lầm thậm chí còn đi vào sách giáo khoa và được coi là kinh điển để đánh lừa học sinh. Ở đây chúng tôi liệt kê một số sai lầm lớn của thuyết tiến hóa trong sinh học phân tử để loại bỏ độc tố của những lời dối trá này.

(Xem lại P-1P-2P-3; P-4;) 

Một trong những hiểu lầm và điểm mù của thuyết tiến hóa

Được mã hoá từ vô số cặp bazơ, mã DNA, là vật mang thông tin di truyền duy nhất của sinh vật. Thông tin nhập vào của một người là 3 tỷ mã DNA từ tinh trùng của bố và 3 tỷ mã DNA từ trứng của mẹ. Chúng tương tự như mã hoá của máy tính, ngoại trừ máy tính là mã nhị phân của 0 và 1, và mã hoá cặp bazơ là mã bốn trạng thái của A, T, G và C.

Loại thông tin di truyền này có thể được chia thành ba phần: 

1) Thông tin vật chất di truyền chứa trong DNA: tức là toàn bộ thông tin trong gen. Có hơn 30.000 gen người, tức là hơn 30.000 đoạn mã DNA, chiếm khoảng 3% tổng số mã DNA. Chính loại thông tin này tạo nên các protein của cơ thể chúng ta và hình thành nên cơ thể con người của chúng ta; 

2) Điều tiết và kiểm soát thông tin, có vai trò kiểm soát sự phát triển và tăng trưởng của tế bào; 

3) Thông tin di truyền phi vật chất, truyền lại cho chúng ta trí tuệ, thiên tính và khả năng đặc biệt.

Darwin đã rất to gan lớn mật khi dám đề xuất thuyết tiến hóa, vì ông đã nhìn thấy nhiều yếu tố không xác định, chẳng hạn như Sự bùng nổ kỷ Cambri. Điều này không thể đổ lỗi cho ông, nếu có kính hiển vi điện tử vào thời của ông, có lẽ sẽ không có thuyết tiến hóa. Nhưng bây giờ các nhà sinh học phân tử đã có kính hiển vi điện tử mà vẫn đang đào sâu vào thuyết tiến hóa, thì thật là không biết nói gì hơn. Có nhiều sai lầm thậm chí còn đi vào sách giáo khoa và được coi là kinh điển để đánh lừa học sinh. Ở đây chúng tôi liệt kê một số sai lầm lớn của thuyết tiến hóa trong sinh học phân tử để loại bỏ độc tố của những lời dối trá này.

Sai lầm 1: Các sinh vật khác nhau có cùng một đoạn mã hoá ADN, điều đó có thể chứng minh rằng chúng là tổ tiên chung không?

Trong tài liệu dạy học đại học tại Mỹ có cuốn  "Nguyên tắc di truyền", có mô tả về "sự tiến hóa bộ gen của động vật có vú":

"Sự tương đồng di truyền nhiễm sắc thể 17 của người vẫn còn trong nhiễm sắc thể 12 của lợn và nhiễm sắc thể 19 của trâu. Các nhiễm sắc thể 13 và 20 của người cũng xuất hiện ở các động vật có vú khác." [1]

Đây chỉ là một kết quả quan sát. Các nhà tiến hóa sử dụng điều này để chỉ ra rằng con người có chung tổ tiên với lợn và bò. Bản chất của nó là một loại giả thuyết. Liệu nó có thể khẳng định con người có chung tổ tiên với lợn và bò không?

Chúng ta thấy rằng gen của các sinh vật khác nhau có các chức năng tương tự và do đó có các đoạn mã hóa ADN tương tự nhau, điều này chỉ có thể chứng minh rằng chúng được cấu tạo từ các vật liệu sinh học tương tự - các đoạn ADN. Miễn là chúng không thuộc cùng một bộ gen - thành phần mã ADN khác nhau, thì điều đó không thể chứng minh rằng chúng có chung tổ tiên, nói cách khác, cần phải xem xét trên toàn bộ mã ADN. Con người có 23 cặp nhiễm sắc thể, lợn có 19 cặp nhiễm sắc thể và trâu có 30 cặp nhiễm sắc thể. Sự khác biệt về số lượng nhiễm sắc thể phủ nhận khả năng về chúng có chung tổ tiên. Chúng tôi đã giải thích chi tiết điều này trong loạt bài thứ hai. Đồng thời, gen của con người thuộc nhiễm sắc thể thường số 17, gen của lợn ở nhiễm sắc thể thường số 12 và gen của trâu nằm tại nhiễm sắc thể thường số 19. Vị trí không giống nhau, độ dài không giống nhau, do đó không thể chứng minh rằng chúng có chung tổ tiên.

Một ví dụ khác là trong cuốn sách của Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ [2], đã đưa ra danh sách ba chuỗi mã hóa DNA rất tương tự nhau của người, tinh tinh và khỉ đột, mỗi chuỗi chứa 250 mã (xem hình), và muốn chứng minh rằng con người có tổ tiên chung với hai loại tinh tinh này. Trong các cuốn sách khác, cũng sử dụng mã tương tự giữa con người, tinh tinh và chuột để chứng minh rằng chúng có cùng tổ tiên. Những phân tích như vậy đã trở thành căn cứ lý luận của thuyết tiến hóa, thành còn át chủ bài lợi dụng mã hóa DNA để bảo vệ thuyết tiến hoá.

Ba đoạn mã hoá DNA của người - tinh tinh - khỉ đột. (Do tác giả cung cấp)

Những mã DNA này có thật không?  Đích xác là có thật. Những trình tự DNA đại bộ phận là giống nhau và sự khác biệt được thể hiện bằng màu xám. Cũng giống như ở các sinh vật khác nhau, có nhiều cơ quan có chức năng tương tự, chẳng hạn như mắt và dây thần kinh thị giác, tai và dây thần kinh thính giác. Vì vậy, tất nhiên có nhiều gen giống nhau để kiểm soát sự phát triển của các cơ quan này. Nếu có các gen giống nhau thì có các trình tự các đoạn mã hoá ADN tương tự nhau. Ở trong hình là đoạn mã hoá liên quan đến gen béo và gầy của 3 sinh vật, cả người và động vật đều có béo có gầy nên đoạn gen này tương tự nhau. Những điều này chỉ có thể cho thấy rằng các sinh vật khác nhau được cấu tạo từ các vật liệu giống nhau, nhưng chúng không thể cho thấy rằng chúng tiến hóa từ cùng một tổ tiên. Các nhà tiến hóa như “thầy bói xem voi", và họ đã lừa dối học sinh như thế.

Hãy để chúng tôi phân tích từng bước:

(1) Vì ba trình tự mã hóa này đã được đề xuất, nên người ta thừa nhận rằng cùng một loài thì có trình tự mã hóa cực kỳ nhất quán. Đồng thời, người ta đã công nhận rằng tổ tiên của các loài có thể được truy tìm từ trình tự mã hóa DNA. Nếu vậy, có thể tiến thêm một bước là phân tích bằng toán học:

(2) Các trình tự này thuộc mã hoá DNA của gen Leptin (một loại hormone), gen của người và khỉ đột nằm trên nhiễm sắc thể thường số 7, gen này của tinh tinh nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1. Đoạn 250 mã là một chuỗi không ngắn, có thể coi đây là một “chỉ thị cố hữu”.

Như đã đề cập trước đó, bắt đầu từ phân tích toán học, nếu muốn tạo ra các kết quả ngẫu nhiên như vậy, thì để đoạn mã hoá này xuất hiện trên cơ thể người nam và người nữ trên toàn thế giới hiện nay là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì xác suất ngẫu nhiên xảy ra khả năng này là: 1 / (4 ^ 250) = 1 / (10 ^ 150). Hơn nữa lại trên cùng một vị trí của nhiễm sắc thể số 7 của tất cả nhân loại mà không có một trình tự mã hóa DNA nào sắp xếp theo cách khác. Một xác suất nhỏ như vậy được coi là hoàn toàn không thể xảy ra trong toán học.

Cũng chính là nói rằng, trong quá trình sinh sôi nảy nở của con người, không thể tạo ra sự tiến hoá như vậy thông qua các đột biến ngẫu nhiên. Vì vậy, chắc chắn rằng mã hoá này đã tồn tại trong tổ tiên loài người là "Adam duy nhất".

Với lý do tương tự, dựa trên phần mã hóa DNA này và lý thuyết xác suất toán học, có thể suy ra rằng tinh tinh cũng có tổ tiên ban đầu riêng và duy nhất của chúng; khỉ đột cũng có tổ tiên ban đầu duy nhất của riêng chúng. Những lý thuyết dựa trên mã hóa DNA và toán học này là không thể phủ nhận.

(3) Vì đoạn mã hoá này ở trên những người khác nhau lại rất giống nhau nên theo định luật giảm một nửa (sự khác biệt về mã hóa ADN giữa mẹ và thế hệ sau chỉ bằng một nửa sự khác biệt về mã hóa ADN giữa con cái của thế hệ sau [3 ]). Do đó, có thể suy ra rằng sự khác biệt về mã hóa giữa người hiện đại và cơ thể "Adam duy nhất" ban đầu và sự khác biệt giữa người hiện đại với nhau là khác nhau rất nhỏ, cho thấy rằng không có sự tiến hóa vi mô. Theo cách tương tự, có thể xác định rằng tinh tinh và khỉ đột chưa được tiến hóa vi mô.

(4) Đoạn mã hóa ở trên cơ thể tinh tinh, nó nằm trên nhiễm sắc thể thường số 1, ở khỉ đột nó nằm trên nhiễm sắc thể thường số 7, điều này cho thấy chúng không có chung tổ tiên. Mà sự khác biệt số lượng cặp nhiễm sắc thể (23 cặp và 24 cặp) đã xác định rằng loài người và chúng không có chung tổ tiên.

(5) Đoạn mã hoá ADN này ở thân cơ thể người, nó nhất quán ở tất cả mọi người, trong quá trình sinh sôi nảy nở hàng trăm nghìn năm về cơ bản không thay đổi, cho thấy nhiễm sắc thể có tính cố định. Ở mã hóa của khỉ đột và tinh tinh, có thể xác định rằng nhiễm sắc thể của chúng về cơ bản không thay đổi trong quá trình sinh sản hàng triệu năm, điều này cũng chứng tỏ tính cố định của nhiễm sắc thể. Tóm lại, ba mã hoá này không thể chứng minh tổ tiên chung và sự tiến hóa của ba loài.

Hơn nữa, trình tự mã hóa DNA trong nhiễm sắc thể thường của những động vật này không có sự khác biệt giữa "đực và cái". Tại sao lại như vậy? Điều này cũng giống như nhiễm sắc thể thường của con người, về mặt khoa học thì không thể giải thích được. Lời giải thích duy nhất là từ một Đấng Sáng tạo - Thượng Đế tối cao vô thượng trong Kinh Thánh.

Các độc giả thân ái, các bạn có cách giải thích nào khác không?

Lam Sơn
Theo Trương Duy Khắc - Epoch Times

Tác giả: Trương Duy Khắc (Liên minh tín ngưỡng và khoa học giả mã DNA)

Tài liệu tham khảo:

1、Nguyên lý Di truyền học
2、Khoa học, thuyết tiến hóa và thuyết Chúa sáng tạo
3、http://www.bydnacoding.org/index.html

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Thuyết tiến hóa bị kết án tử hình như thế nào (5)