Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (P-5): Tìm núi Bất Chu, khám phá mật mã Nữ Oa vá Trời

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nói núi Bất Chu là một trong tám trụ chống Trời, mà Trời là chỉ thời không cao tầng, vậy tại sao thời không cao tầng lại cần cột chống?

Xem: Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao
Phần 4: Mật mã năng lượng sinh mệnh

Từ chương này trở đi chúng tôi sẽ cùng mọi người bàn về Thần thoại thời thượng cổ, cùng nhau giải khai những mật mã ẩn tàng phía sau những câu chuyện đó. Loạt bài trước tác giả đã viết “Mật mã Thần Thoại”, nhưng cảm thấy nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, nên viết tiếp chương này.

Chúng ta đều biết nền văn minh của Trung Hoa là nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại, bắt đầu từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, cho đến tận hôm nay. Đều nói văn minh Trung Hoa có tuổi khoảng 5000 năm, đây là chỉ tính từ thời Ngũ Đế, đến ngày nay là 5000 năm. Nếu như tính từ thời Tam Hoàng viễn cổ, ví như Hữu Sào Thị, Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Nữ Oa Thị, Thần Nông Thị, v.v. nếu tính từ đó đến nay thì không biết là lịch sử đã bao nhiêu vạn năm trôi qua. Nay gọi thời kỳ trước Hoàng Đế là văn minh tiền sử, từ Hoàng Đế khai thủy đến nay là nền văn minh lần này. Là cũng nói lịch sử quá dài lâu, lịch sử thời thượng cổ, do thời gian quá xa xôi, thời thời đại đại truyền tới hiện tại, trở thành truyền thuyết Thần Thoại.

Thần thoại sáng thế: Khai mở những bí ẩn về nguồn gốc vũ trụ và nhân loại
Lịch sử quá dài lâu, lịch sử thời thượng cổ, do thời gian quá xa xôi, thời thời đại đại truyền tới hiện tại, trở thành truyền thuyết Thần Thoại. (Ảnh: NTDVN tổng hợp)

Bộ thư tịch cổ đại nhất ghi chép lịch sử thời thượng cổ là “Sơn Hải Kinh”, đương nhiên còn có “Thượng Thư”, nhưng “Thượng Thư” chỉ ghi chép lịch sử sau thời Nghiêu Thuấn, còn trước đó đều không có. Trong “Sơn Hải Kinh” ghi chép nhiều truyền thuyết Thần thoại mỹ lệ, cùng rất nhiều địa lý thượng cổ kỳ dị, sinh vật, quái thư, cùng các chủng nhân loại kỳ dị, làm nhân loại ngày nay không hiểu nổi. Chúng tôi bắt đầu từ chương này nói về Thần Thoại: Cộng Công giận húc núi Bất Chu cùng Nữ Oa vá Trời. Có lẽ chúng ta từ nhỏ đến lớn đã nghe qua câu chuyện này, nên chúng tôi ở đây không kể lại chuyện, mà cùng mọi người xem những mật mã kinh nhân ẩn chứa đằng sau đó.

Đối với truyền thuyết Cộng Công giận húc núi Bất Chu, có lưu truyền vài phiên bản, nội dung cơ bản là tương tự, chỉ người đánh Cộng Công là khác, chỗ này phần sau sẽ giải thích, chương này nói về trận đại chiến giữa Cộng Công và Chuyên Húc.

Chuyên Húc là ai vậy? Ông là cháu của Hoàng Đế, là một trong ngũ đế thời thượng cổ, sau khi Hoàng Đế thành Tiên, truyền ngôi cho Thiếu Hạo, Thiếu Hạo lại truyền ngôi cho Chuyên Húc. Còn Cộng Công là ai? Cộng Công là một vị Thủy Thần thời cổ đại, nhưng không phải Chính Thần. Thời cổ đại, Nhân, Thần cùng tồn tại trên mặt đất, tất cả các công năng đặc dị của người đều được khai mở, thần thông đại hiển, ở trạng thái nửa Thần.

Tương truyền khoảng 4-5 ngàn năm trước, khi Chuyên Húc làm Hoàng Đế, Cộng Công không phục, phát động chiến tranh để đoạt ngôi vị, họ đánh nhau ở thời không khác, đánh từ Trời cao xuống nơi Đất thấp, cuối cùng Cộng Công không địch được, bị thua, không đoạt được ngôi vị, trong lúc tức giận, nhằm núi Bất Chu húc một cái, sạt đổ đoạn giữa núi. Ngọn núi này lại là một trong tám cột chống Trời lúc đó, nằm ở phía Tây Bắc, cột này bị phá, Trời bị thủng một lỗ lớn, Trời sạt hãm Tây Bắc, Đất nghiêng đổ Đông Nam. Mặt đất hồng thủy ngập tràn, giống như Đại hồng thủy Nô-ê giáng lâm ghi trong “Kinh Thánh”, thế giới nhân loại lâm vào bờ vực hủy diệt. Lúc này, nữ Thần tạo ra người là Nữ Oa xuất tâm từ bi với chúng sinh, từ thời không cao tầng hạ xuống nhân gian, luyện đá ngũ sắc để vá Trời, cuối cùng vá xong, cứu được nhân loại, làm văn minh Trung Hoa duy trì cho tới ngày nay. 

Dưới đây là phần hóa giải mật của Thần thoại này.

Như đã nói ở phần trước, Trời  trong Thần thoại nói tới, không phải là bầu Trời trên đầu nhân loại chúng ta, mà là chỉ các thời không cao hơn của Vũ Trụ.

Nói núi Bất Chu là một trong tám trụ chống Trời, mà Trời là chỉ thời không cao tầng, vậy tại sao thời không cao tầng lại cần cột chống?

Trước tiên chúng tôi phổ cập vài khái niệm quan trọng, phân biệt: Mạch lạc, huyệt vị, chu thiên. Hiểu rõ những khái niệm này là hết sức quan trọng để hiểu được văn hóa Trung Hoa. Mạch lạc, huyệt vị tại phần trước đã nói kỹ rồi, nay khái quát sơ lược: Mạch lạc là thông đạo lưu thông của năng lượng, Địa cầu có mạch lạc, có Long mạch. Nhân thể cũng có mạch lạc, kỳ kinh bát mạch, 12 chính kinh v.v. Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ, tất cả các tinh cầu, tinh hệ, cho đến toàn Vũ Trụ, đều có mạch lạc, phân bố khắp nơi, chỉ là ở không gian khác, chúng ta không tiếp xúc tới. Trong đó lưu thông năng lượng tuần hoàn dẫn động vạn sự vạn vật trong Vũ Trụ sinh trưởng, phần trên chúng ta đã nói về “Khí”, cũng là năng lượng lưu thông trong mạch lạc. Vũ Trụ là một sinh mệnh thể cự đại, vạn sự vạn vật trong Vũ Trụ, thời thời khắc khắc đều có năng lượng lưu thông, trao đổi cùng tuần hoàn, tất cả đều thông qua mạch lạc mà vận hành, làm năng lượng Vũ Trụ lưu thông thuận lợi đến vạn sự vạn vật, làm vạn vật sinh sôi không ngừng.

Trên mạch lạc có một số vị trí vô cùng quan trọng, có tính khống chế đối với mạch lạc, được gọi là Huyệt vị. Huyệt vị là các điểm chốt quan trọng trên mạch lạc, cũng có thể gọi là cánh cửa trên mạch lạc, là một quan ải, khống chế năng lượng xuất nhập lưu thông. Các huyệt vị khác nhau đóng, mở các mạch lạc đối ứng khác nhau, khống chế năng lượng lưu thông qua mạch lạc. Huyệt vị bị phong lại, thì mạch lạc đối ứng sẽ bị tắc nghẽn, năng lượng nhân thể tuần hoàn không thông suốt, sẽ xuất hiện các vấn đề tương ứng. Huyệt vị gãy vỡ, mạch lạc tương ứng cũng vỡ, năng lượng nhân thể bị thoát ra, dẫn đến tử vong. Châm cứu xoa bóp của Đông Y là thông qua kích thích huyệt vị để đả thông mạch lạc tương ứng, làm năng lượng nhân thể tuần hoàn thông thoáng mà trị bệnh. Điểm huyệt trong võ thuật, cũng là nguyên lý này.

Nếu nói mạch lạc là đạo lộ để năng lượng lưu thông, thì huyệt vị là quan ải, cửa khẩu trên đạo lộ. Chúng ta đều biết, một con đường dù có dài đến đâu cũng phải có điểm tận cùng, cuối cùng cũng phải về điểm cuối. Chỉ có hình thành tuần hoàn thì mới không đi đến tận, sinh sôi không ngừng.

Sinh mệnh đang tuần hoàn, Vũ Trụ cũng là một thể tuần hoàn, Vũ Trụ vạn vật đều trong tuần hoàn, đều là một mắt xích trong tuần hoàn cao tầng, đồng thời vạn sự vạn vật tự thân đều cấu thành bởi vô số những vòng tuần hoàn nhỏ. Ví như thân thể chúng ta, có mạch lạc tuần hoàn, huyết dịch tuần hoàn, nước tuần hoàn, bạch huyết tuần hoàn v.v. do rất nhiều vòng tuần hoàn cấu thành, đồng thời nhân loại cũng là tế bào của Địa cầu, là vòng tuần hoàn nhỏ trong Đại tuần hoàn của Tự nhiên. Tuần hoàn đứt vỡ, vạn sự vạn vật sẽ tử vong chung kết. Cho nên Mạch lạc là thông đạo để năng lượng Vũ Trụ lưu thông, cũng là thông đạo cho năng lượng Vũ Trụ tuần hoàn.

Năng lượng Vũ Trụ tuần hoàn, cũng được gọi là “Chu Thiên”. Chu Thiên, là thuật ngữ trong tu luyện của Đạo Gia, trên bề mặt chữ, nghĩa là vòng quanh Trời một vòng, từ Thiên đến Địa, từ Địa đến Thiên một đại tuần hoàn. Năng lượng trong Trời Đất tuần hoàn một vòng, cũng là năng lượng ôm trọn sinh mệnh thể, trong tất cả các tầng diện không gian của sinh mệnh thể mà đi một lượt, gọi là vòng tuần hoàn Đại Chu Thiên.

Khám phá Thiên cơ Chu Dịch (Phần 5): Huyền Cơ của Chu Dịch
Chu Thiên, là thuật ngữ trong tu luyện của Đạo Gia, trên bề mặt chữ, nghĩa là vòng quanh Trời một vòng, từ Thiên đến Địa, từ Địa đến Thiên một đại tuần hoàn. (Ảnh: Tổng hợp)

Ví như năng lượng men theo mạch lạc, kỳ kinh bát mạch, 12 chính kinh của toàn thân, bao quanh tất cả tầng diện của thân thể đi một vòng, gọi là tuần hoàn Đại Chu Thiên. Tuần hoàn nối hai mạch Nhâm, Đốc gọi là tiểu Chu Thiên.

Trong tiểu thuyết võ hiệp thường thấy, nói ai đó tình cờ đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, sau đó trở thành cao thủ võ lâm, từ đó võ công cái thế. Đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, kỳ thực chỉ thông tiểu Chu Thiên, chỉ là một vòng tuần hoàn nhỏ của năng lượng nhân thể.

Năng lượng nhân thể bao quanh mạch lạc tiến hành tuần hoàn Chu Thiên lớn nhỏ, mạch lạc của Thái Dương hệ đối ứng liên tiếp với Long mạch của Đại Địa, tiến hành tuần hoàn Chu Thiên, mạch lạc của Ngân Hà hệ cũng đối ứng liên tiếp với Thái Dương hệ, tiến hành tuần hoàn Chu Thiên ở cao tầng…

Đại Chu Thiên là vòng tuần hoàn lớn nhất ở một tầng diện, tất cả vạn sự vạn vật đều nằm trong vòng tuần hoàn này, không gì không bao hàm, không gì có thể thoát ra. Do đó, Đại Chu Thiên có thể hình thành nên một Kết Giới, bó buộc chặt tất cả sự vật trong một tầng diện, làm vạn sự vạn vật tuần hoàn trong tầng diện này, không thể thoát được. Nếu có thể nhảy ra khỏi tuần hoàn Đại Chu Thiên, tức là đã nhảy ra khỏi tầng thứ thời không đó, tiến nhập vào tầng thứ thời không cao hơn, tiến nhập vào tuần hoàn Đại Chu Thiên của tầng thời không cao hơn, lúc này có thể nói là đã lên Trời, mở ra cánh cổng của thời không cao tầng - Thiên Môn (Cổng Trời)

Theo hiểu biết ở tầng thứ cá nhân, Thiên Môn cũng chỉ cổng Chu Thiên, mở ra cổng Chu Thiên của thời không nào, là tiến nhập vào thời không đó, tiến nhập vào tuần hoàn Đại Chu Thiên của thời không đó. Tự cổ đến nay đều nói phàm nhân thông qua tu luyện thành Tiên, bất kể là Đạo Gia hay Phật Gia đều là người tu luyện thành. Người do Thần tạo ra, nhân thể đối ứng tương liên với tự nhiên, Vũ Trụ. Bất kể Gia nào tu luyện, trước tiên đều cần thông nhân thể Chu Thiên, thông Chu Thiên làm năng lượng tuần hoàn, đối ứng liên tiếp đến Đại Chu Thiên thời không cao tầng, đưa năng lượng của thời không cao tầng tiến nhập tuần hoàn nhân thể, từ đó đề thăng năng lượng nhân thể, không ngừng nhảy thoát khỏi tuần hoàn Đại Chu Thiên tầng thấp, tiến nhập thời không cao tầng, cũng là mở ra Cổng Trời, trở thành sinh mệnh cao tầng.

Cổ nhân tính thời gian, đều dùng Thiên Can, Địa Chi. Ví như năm 2020 là năm Canh Tý, năm nay là Tân Sửu. Canh Tý và Tân Sửu là tổ hợp của Thiên Can và Địa Chi. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, đây là 10 Thiên Can; Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi là 12 Địa Chi. 10 Thiên Can phối hợp 12 Địa Chi, như các bánh răng ăn khớp, theo thứ tự ăn khớp từng đôi, qua 60 lần tổ hợp lại quay về khởi điểm, hoàn thành một vòng Đại tuần hoàn. Ví dụ Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần… sau 60 năm lại quay lại Giáp Tý… vòng tuần hoàn mới.

Vậy Thiên Can, Địa Chi là gì?

Theo hiểu biết ở tầng thứ tu luyện cá nhân, Thiên Can, Địa Chi là mạch lạc của thể tự nhiên, là mạch lạc phân biệt Địa cầu, Thái Dương hệ với thời không khác, cũng là mạch lạc Thiên Địa Đại Chu Thiên tuần hoàn trong thế giới nhân loại. Mạch lạc có các cành nhánh như cái cây. Can là mạch can, giống như thân cây. Thiên Can, tại Thiên, ở tầng diện cao hơn, là mạch lạc nối tiếp Thái Dương hệ với Ngân Hà hệ. Chi là mạch Chi, giống như cành cây. Địa chi, tại Địa là Đại Địa long mạch, là mạch lạc nối tiếp Địa Cầu và Thái Dương hệ, chúng đều ở thời không khác. Thiên Can, Địa Chi như là bánh răng, lần lượt đối ứng liên tiếp, làm năng lượng bao quanh thế giới nhân loại, từ Thiên đến Địa, từ Địa đến Thiên thành Đại tuần hoàn Chu Thiên. Vạn sự vạn vật của thế giới nhân loại đều luân hồi tuần hoàn trong đây, không gì thoát được.

3 câu chuyện luân hồi chuyển kiếp để hoàn trả nợ nghiệp [Radio]
Vạn sự vạn vật của thế giới nhân loại đều luân hồi tuần hoàn trong đây, không gì thoát được. (Ảnh: Flickr)

Thiên Can, Địa Chi là mạch lạc của Tự Nhiên thể, không cùng một tầng diện. Trong Trung Y có học thuyết Ngũ Vận Lục Khí, lấy từ “Hoàng Đế nội kinh”. Nó căn cứ vào biến hóa mạch lạc của Thiên Can, Địa Chi mà suy ra năng lượng biến hóa của Thiên Địa hàng năm để dự đoán, trị liệu trị bệnh. Kỳ thực là lấy Nhân thể đối ứng với Tự Nhiên thể, cho rằng Tự Nhiên là một Đại Nhân thể, Nhân thể là một tiểu Tự Nhiên, ảnh hưởng lẫn nhau, kết nối với nhau, thông qua Thiên Can, Địa Chi mạch lạc biến hóa mà suy ra mạch tượng của Tự Nhiên thể biến hóa, từ đó đối ứng ảnh hưởng đến Nhân thể, dự đoán bệnh tật và trị liệu. Vào năm 2019, có một vị thầy thuốc Trung Y căn cứ vào Ngũ Vận Lục Khí học thuyết, dự đoán chính xác năm 2020 bạo phát đại ôn dịch, đã từng được bàn luận sôi nổi trên mạng, đây là Trí Huệ cao tầng.

Đại Địa long mạch, đối ứng với Sơn mạch (mạch núi), lấy Sơn mạch làm hình thức tồn tại, đây là một loại hình thức tồn tại mạch lạc của tự nhiên thể. Phần trước chúng ta đã từ ảnh vệ tinh xem phân bố Sơn mạch của Địa Cầu, hoàn toàn giống hệt mạch lạc của Nhân thể. Huyệt vị là các cửa ải quan trọng trên mạch lạc, khống chế năng lượng xuất nhập, lưu thông. Do vậy, huyệt vị của Tự Nhiên thể có thể lấy Núi làm hình thức tồn tại.

Ngoài ra, huyệt vị còn được gọi là huyệt đạo, kỳ thực nó chính là thông đạo của mạch lạc đưa năng lượng vào ra, huyệt vị còn có một tác dụng quan trọng, đó là quán thông liên tiếp các tầng diện mạch lạc, làm năng lượng của các tầng diện khác nhau, các sinh mệnh thể khác nhau hình thành tuần hoàn. Mạch lạc là cơ chế của Nhân thể tồn tại ở thời không khác, ở thời không này chúng ta không tiếp xúc đến được, huyệt vị trên mạch lạc liên kết thời không cao tầng với bề mặt nhục thân chúng ta. Do đó, Trung Y thông qua châm cứu, xoa bóp huyệt vị trên nhục thể, thì có thể đả thông mạch lạc nhân thể ở không gian khác, từ đó đạt mục đích trị bệnh. Khi huyệt vị gãy vỡ, kết nối tương ứng đứt đoạn, năng lượng sẽ thoát ra.

Đạo Gia tu luyện trong quá khứ thường trải qua một quá trình, nhập môn xong, trước tiên thông tiểu Chu Thiên, sau đó thông đại Chu Thiên. Thông tiểu Chu Thiên là đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, hình thành tiểu tuần hoàn năng lượng Nhân thể. Lúc thông tiểu Chu Thiên, cần xung ba quan: Vĩ Lư quan, Giáp Tích quan, Ngọc Chẩm quan. Ba quan này là ba quan trọng yếu nằm ở phía sau lưng mạch Đốc, cần dẫn khí từ Đan Điền ngược dòng mạch Đốc mà xung quan, xung Vĩ Lư, thông Giáp Tích, qua Ngọc Chẩm, sau đó lên đỉnh đầu hợp với mạch Nhâm, làm năng lượng từ Nhâm mạch quay về Đan Điền, như vậy năng lượng đi một vòng nhỏ quanh Nhân thể, hình thành tuần hoàn tiểu Chu Thiên. Nếu không đả thông ba quan này, thì không thể thông tiểu Chu Thiên.

Thiền đại chúng có thể mang lại hòa bình cho thế giới - kết quả nghiên cứu | NTD Việt Nam (Tân Đường Nhân)
Đạo Gia tu luyện trong quá khứ thường trải qua một quá trình, nhập môn xong,trước tiên thông tiểu Chu Thiên, sau đó thông đại Chu Thiên. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Trong Thần Thoại, Trời do tám cột chống đỡ, Bất Chu sơn là một trong tám cột, tám cột chống Trời đều có hình thức tồn tại là núi cao. Mọi người nghĩ xem, tám cột đó có phải là tám huyệt vị quan trọng của tuần hoàn Thiên Địa Đại Chu Thiên, là tám quan ải? chúng liên thông Thiên Can và Địa Chi, liên thông Thiên Địa mạch lạc, làm năng lượng trong Thiên Địa tiến hành Đại Chu Thiên tuần hoàn, chúng là tám điểm đỡ và kết nối quan trọng trong tuần hoàn Thiên Địa Đại Chu Thiên, nên được gọi là cột chống Trời. Nhưng chúng không tồn tại trong thời không ba chiều của chúng ta, mà là ở thời không khác, là tám ngọn núi Tiên.

Trụ chống Trời bị đổ, huyệt vị quan trọng, quan ải quan trọng bị gãy vỡ, Thiên Địa Đại Chu Thiên tuần hoàn bị đứt đoạn, đã rò thủng. Nên mới nói, Trời thủng rồi, vỡ rồi, lúc ấy nhân loại đứng bên bờ hủy diệt. Đây tương đương với nhân thể mạch lạc, huyệt vị bị phá vỡ, người sẽ tử vong.

Lúc này, vị Thần Linh từ cao tầng - Nữ Oa hạ xuống thời không tầng thấp để vá Trời, cứu thế giới nhân loại, bảo hộ nhân loại. Vá Trời - đó là hàn gắn Thiên Địa Đại Chu Thiên, vá lỗ thủng của tuần hoàn Đại Chu Thiên thế giới nhân loại. Nữ Oa luyện đá 5 màu, có thể lý giải là luyện Ngũ Hành, lấy Ngũ Hành sửa đắp Chu Thiên. Cổ nhân cho rằng Ngũ Hành cấu thành nên vạn sự vạn vật trong thế giới, toàn nhân loại chúng ta cùng tam giới đều do 5 loại nguyên tố cơ bản đó cấu thành. Hóa học hiện đại cho là 108 loại nguyên tố cơ bản cấu thành nên thế giới, nhưng Ngũ Hành là nguyên tố cấu thành nên thời không cao hơn, siêu xuất rất xa khỏi tầng diện nhận thức của Hóa Học hiện đại, 108 loại nguyên tố đó đều quy nhập trong Ngũ Hành, đều bao hàm trong Ngũ Hành.

Bất Chu Sơn nguyên gọi là “Chu Sơn”, nó là một quan ải trọng yếu của mạch lạc năng lượng đại tuần hoàn Thiên Địa, là ngọn núi kết nối năng lượng Thiên Địa, cho nên gọi là Chu Sơn, sau khi bị húc gãy mới gọi là Bất Chu Sơn. Khi ấy tuần hoàn năng lượng Thiên Địa bị đứt gãy, bị thủng rò, nên mới nói Trời bị “thủng”, thế giới nhân loại lâm vào hủy diệt giải thể. Lúc này, Thần Linh từ tầng cao là Nữ Oa hạ thế để vá chỗ thủng Đại Chu Thiên của thế giới nhân loại, đây là mật mã Thần thoại - Nữ Oa vá Trời.

Đây chỉ là đứng tại tầng thứ tu luyện cá nhân mà giải mã Thần thoại Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn và Nữ Oa vá Trời. Tầng thứ cá nhân có hạn, cho nên chỉ khởi tác dụng gợi mở, cùng mọi người suy ngẫm về Thần thoại truyền thuyết từ một tầng diện khác.

Thái Bình

Theo Lý Đạo Chân - Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (P-5): Tìm núi Bất Chu, khám phá mật mã Nữ Oa vá Trời