Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 7): Những sinh vật kỳ dị trong Sơn Hải Kinh ở đâu?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chương trước chúng ta đã giải mã truyền thuyết Thần thoại Phù Tang Thần Thụ, chương này tiếp tục nói về Thần thoại viễn cổ "Sơn Hải Kinh", trước khi luận bàn, chúng ta hãy xem qua Thần thoại Bàn Cổ khai Thiên tịch Địa.

Xem lại:
Tìm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 6): Cây Thần Phù Tang - Tam Tinh Đôi và Thái Dương Thần Điểu.

Thuở nhỏ chúng ta đã nghe qua Thần thoại Bàn Cổ khai Thiên tịch Địa, cũng lưu truyền nhiều phiên bản khác nhau, bản gốc thời đầu ở trong các thư tịch cổ "Tam Ngũ Lịch Ký", "Ngũ Vận Lịch Niên Ký" đều có ghi chép.

Nói rằng ngày xửa ngày xưa, Vũ Trụ của chúng ta vẫn chưa được sinh ra, lúc đó chưa có nhân loại, cũng chưa có Thiên Địa vạn vật, chỉ là một trường hỗn độn. Giống như trứng gà dưỡng dục phôi thai, qua năm tháng dài lâu, trong hỗn độn ấp ủ lên một sinh mệnh thể cự đại, Ông là Bàn Cổ.

Cùng lúc Bàn Cổ hoài thai, Thiên Địa vạn vật cũng theo đó mà sinh ra, chúng theo thân thể của Bàn Cổ mà nhất tề sinh trưởng, đến khi thân thể Bàn cổ đã trưởng thành, Thiên Địa mở ra, hình thành nên Vũ Trụ thế giới. Cũng có truyện nói, Bàn Cổ từ thân thể của mình hóa thành tự nhiên vạn vật, dưới Đất núi sông nước chảy, trên Trời Mặt Trời, Mặt Trăng, cho đến vô số tinh cầu, tinh hệ v.v. đều do Bàn Cổ hóa thành từ thân thể, Ông hóa thành Vũ Trụ thế giới của chúng ta. Đây là Thần thoại Bàn Cổ khai Thiên Tịch Địa bản gốc.

Bàn Cổ từ thân thể của mình hóa thành tự nhiên vạn vật, dưới Đất núi sông nước chảy, trên Trời Mặt Trời, Mặt Trăng, cho đến vô số tinh cầu, tinh hệ v.v. (Ảnh: Pixabay)

Thân thể của Bàn Cổ là Vũ Trụ sở tại của nhân loại chúng ta, Địa Cầu, Thái Dương hệ, Ngân Hà hệ v.v. cùng vô số tinh hệ đều chỉ là một bộ phận trên thân thể của Ông, là tế bào trên đó, quả là không thể nghĩ bàn. Vào 2500 năm trước, Phật Đà nói với nhân loại:

Trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới, một Nhật, Nguyệt chiếu sáng được gọi là một tiểu thế giới, thế giới nhân loại chúng ta là một tiểu thế giới, vậy tam thiên đại thiên thế giới là khái niệm gì? Nó tương đương với một tỷ tiểu thế giới, là một tinh hệ bàng đại như hệ Ngân Hà! Phật Đà nói trong một hạt cát có cả một tinh hệ như hệ Ngân Hà, trong đó có vô số thế giới như thế giới nhân loại chúng ta, có vô số sinh mệnh sống, thật làm nhân loại khó tưởng tượng được.

Có một bộ phim đoạt giải thưởng quốc tế lớn tên là “Life of Pi” (Tạm dịch: Cuộc đời của Pi), có một đoạn ngắn, tuy chỉ có vài lời, nhưng lại trở thành điểm nhấn nổi bật của bộ phim, mang ấn tượng sâu sắc cho người xem: Khi chủ nhân Pi còn nhỏ, mẹ cậu kể cho cậu nghe câu chuyện Thần Krishna, nói lúc nhỏ Krishna tinh nghịch, thích ăn đất, một lần cậu ăn đất bùn bị mẹ phát hiện, mở miệng cậu ra kiểm tra, kết quả bà nhìn thấy trong miệng cậu là cả Vũ Trụ…

Liên quan đến câu chuyện này, sử thi cổ Ấn Độ "Mahabharata""Bhagavata Purana" cho đến "Gita Govinda", văn hiến đều có ghi chép, ông là một hóa thân của Thiên Thần Vishnu ở nhân gian. Vishnu là một trong ba Đại Chủ Thần bảo hộ Ấn Độ, ông nhận lời thỉnh cầu của Nữ Thần Đại Địa hóa thân hạ phàm giúp nhân gian trừ bạo quân, khôi phục an định. Thế là, ông nhổ một cọng tóc đen, hóa sinh thành Krishna ở nhân gian. Krishna lúc nhỏ rất nghịch ngợm, một lần gây mâu thuẫn với trẻ mục đồng, bọn trẻ liền chạy đi mách mẹ cậu là A-Du-Đà, nói Krishna lại nằm trên đất ăn bùn. A-Du-Đà tìm Krishna, dặn cậu không được ăn bùn đất, Krishna biện giải là cậu không ăn bùn đất, bà liền bảo cậu mở miệng kiểm tra. Krishna mở miệng, bà liền sững sờ ngây ra. Bà thấy trong miệng cậu Mặt Trời, Mặt Trăng và cả tinh không xán lạn, tầng tầng tinh vân sáng rực chiếu ra, bà nhìn thấy cả Vũ Trụ trong miệng cậu! Cảnh tượng trước mắt làm bà chấn động ngây ra.

Trong miệng Thần Krishna chứa cả Vũ Trụ, cũng tương tự như Ông Bàn Cổ hóa từ thân thể ra tiểu Vũ Trụ sở tại của Nhân loại chúng ta.

Ông Bàn Cổ hóa từ thân thể ra tiểu Vũ Trụ sở tại của Nhân loại chúng ta. (Ảnh: NTDVN)

Đạo Gia Trung Quốc và bậc tiên triết Hy Lạp cổ đã từng nói với nhân loại: Nhân thể là một tiểu Vũ Trụ.

Thân thể người đối ứng liên thông với Vũ Trụ, chỉ là một ở vi quan, một ở hồng quan. Tuy nhân thể là một tiểu Vũ Trụ, nhưng Vũ Trụ có phải là một thể sinh mệnh cự đại không?

Khoa học hiện đại cũng phát hiện: Nếu phóng đại nhân thể lên vô số lần, sẽ thấy nhục thể chúng ta do vô số tế bào cấu thành, tế bào lại do vô số phân tử cấu thành, phân tử do nguyên tử cấu thành, nguyên tử lại do hạt nhân nguyên tử và điện tử cấu thành… cứ vậy tầng tầng tế vi xuống dưới, vô cùng vô tận. Mà nếu chúng ta thu nhỏ vô hạn Thái Dương hệ, thành kích thước của một nguyên tử, thì đó là một nguyên tử với nguyên tử hạch là Thái Dương; Trái Đất chúng ta thành một điện tử quay quanh hạt nhân nguyên tử. Cũng như vậy, nếu phóng đại vô hạn lần nguyên tử, tới quy mô Thái Dương hệ, thì có thể đó là một Thái Dương hệ, một điện tử có thể là một tinh cầu, trên đó có thể có các sinh mệnh như nhân loại chúng ta. Mọi người thử nghĩ xem, nhân thể cũng do tế bào, phân tử, nguyên tử… tầng tầng vi quan cấu thành, nếu phóng đại điện tử của nhân thể lên cỡ Địa Cầu thì nhân thể không phải là một Vũ Trụ vô biên vô tế sao? Bên trong có phải tồn tại vô số sinh mệnh vi quan?

Quay trở lại cũng như vậy: Nếu thu nhỏ vô hạn Vũ Trụ sở tại của nhân loại chúng ta, sẽ thấy 9 đại hành tinh xoay quanh Thái Dương cấu thành Thái Dương hệ, rồi vô số Thái Dương hệ cấu thành Ngân Hà hệ, Ngân Hà hệ lại kết hợp với các tinh hệ khác tạo lên quần tinh hệ, quần tinh hệ lại kết hợp… cứ thu nhỏ vô hạn cuối cùng thấy tất cả chỉ là một tế bào. Vũ Trụ cự đại vô tỷ của chúng ta là một sinh mệnh thể, Ông phải chăng chính là Bàn Cổ?

Vũ Trụ cự đại vô tỷ của chúng ta là một sinh mệnh thể, Ông phải chăng chính là Bàn Cổ? (Ảnh: Pixabay)

“Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung” (Tạm dịch: Không thấy được toàn cảnh chân thực của Lư Sơn, là do ta đứng ngay trên núi đó), trí tuệ và nhận thức của nhân loại chúng ta thực ra rất hạn hẹp, ngay cả vật đặt trước mặt mà còn chưa rõ bản chất, sao có thể luận giải Vũ Trụ được. Dưới đây chúng ta cùng xem "Sơn Hải Kinh".

Cuốn kỳ thư thần bí thời cổ đại của Trung Quốc "Sơn Hải Kinh" là do ba bộ Sơn Kinh, Hải Kinh và Đại Hoang Kinh tổ thành, trong đó bộ "Sơn Kinh" được gọi là "Ngũ Tạng Sơn Kinh", nó phân Đại Địa thành 5 khu vực lớn: Đông Nam Tây Bắc Trung. Ngũ tạng chính là “Ngũ tạng” trong Trung Y, tức Tâm Can Tỳ Phế Thận, đây là 5 tạng khí của sinh mệnh thể Địa Cầu ở chiều thời không khác, là ngũ tạng của Đại Địa sở tại. "Ngũ Tạng Sơn Kinh" ghi chép có 5 khu vực lớn, có 26 dải Sơn Mạch. Mà nhân thể mạch lạc chính huyệt cũng có 26 mạch, 12 chính kinh (Đối xứng phải, trái) tổng cộng 24 kinh, thêm lên đó hai mạch Nhâm Đốc là thành 26 đường. Ngoài ra, đoạn cuối của "Sơn Hải Kinh" có một câu kết: “Đại Vũ nói, (Ta trị thủy) đã đi qua Thiên Hạ danh sơn tổng cộng năm nghìn ba trăm bảy mươi ngọn, tính độ dài là sáu vạn bốn nghìn năm sáu lý (64056 lý), phân bố Thiên Địa các phương, gọi chúng là Ngũ Tạng của Đại Địa.”

Địa cầu là một sinh mệnh thể, ghi chép trong "Sơn Hải Kinh" là về lục phủ, ngũ tạng, mạch lạc của cơ chế sinh mệnh Địa Cầu. Nhận thức của Trung Y là các cơ chế sinh mệnh ngũ tạng, lục phủ, mạch lạc, đều nằm ở không gian khác, không tồn tại trong thời không ba chiều của chúng ta, cho nên tìm không thấy trên bề mặt nhục thân. Ngũ tạng trong Trung Y - Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận là khác với Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận trong nhục thể chúng ta, cũng như mạch lạc trong Trung Y và các huyết quản của nhục thể là không tương đồng, chúng là cơ chế sinh mệnh ở không gian khác, người thực sự hiểu Trung Y đều biết việc này.

Phần trước đã nói, Địa Cầu tồn tại trong không gian cao tầng, cho nên long mạch, thủy mạch, cho đến các cơ chế sinh mệnh ngũ tạng lục phủ của Đại Địa đều nằm trong không gian cao tầng của Đại Địa. Cho nên trong "Sơn Hải Kinh", những ghi chép về địa lý, sinh vật, rồi nhiều Sơn mạch, dòng chảy, hải dương, cho đến những quái thú cổ quái, chủng tộc nửa Thần nửa nhân v.v. kỳ thực đều tồn tại trên Địa cầu ở không gian khác. Cho nên người hiện đại muốn giải mã "Sơn Hải Kinh", kỳ thực là đã đi sai đường, vĩnh viễn không thể giải khai, do cách biệt thời không nên nhân loại hiện đại không thể vượt thời không được.

Hình minh họa phượng hoàng chín đầu của Sơn hải kinh (phiên bản màu triều đại nhà Thanh)

Vào một thời kỳ thượng cổ, trên mặt Đất nhân Thần cùng tồn tại, thời đó thân thể ở thời không khác của nhân loại được khai mở, cho nên nhân loại đều có siêu năng lực, Thần thông đại hiển. Cũng như vậy, Địa Cầu cũng ở trạng thái khai mở ở thời không khác, tương thông với nhân gian, khi ấy nhân loại có thể tự do xuyên việt qua các thời không của Địa Cầu. Cho nên "Sơn Hải Kinh" chính là những ghi chép về nhân loại thời kỳ đó, thời mà Địa Cầu ở trạng thái thời không khác, bởi vậy chúng ta tìm không thấy trong thời không ba chiều của chúng ta, nên không lý giải được.

Người đời sau cho là, "Sơn Hải Kinh" do Đại Vũ trong quá trình trị thủy ghi chép lại, là tư liệu lịch sử, địa lý, nhân văn của Địa Cầu thời đó. Lật giở lịch sử thời thượng cổ, có thể thấy Đại Vũ có siêu năng lực, Thần thông đại hiển, trong quá trình trị thủy, Ông vận dụng Thần thông, một mạch xẻ núi thông dòng, đồng thời đi lại qua các thời không khác nhau. Các sinh mệnh cao tầng, Thần Tiên đều tương trợ Ông, cuối cùng Ông không chỉ dẫn nước nhập vào Đại Hải, mà còn dẫn nhập vào thời không cao tầng khác, bởi vì đại hồng thủy lúc ấy là từ thời không khác tràn vào, chỗ này sẽ giải thích ở phần sau cho mọi người. Ở đây chỉ là đơn giản giải mã "Sơn Hải Kinh" là chuyện gì.

Người luyện qua công pháp Đạo Gia có thể biết, trong thuật luyện đan, xem nhân thể là một tiểu Vũ Trụ, một thế giới tự nhiên. Cổ nhân có bức vẽ "Nội Kinh Đồ" cũng gọi "Nội Cảnh Đồ". Trong quá trình tu luyện, sau khi khai mở Thiên mục, nhìn vào trong thân thể, thấy cảnh tượng bên trong. Trong "Nội Kinh Đồ", trong nhân thể có núi cao nước chảy, có Nhật Nguyệt tinh tú cùng tự nhiên vạn vật, hiển hiện rõ ràng một thế giới, một tiểu Vũ Trụ, làm người ta mở rộng tầm mắt. Đây là cảnh tượng bên trong thân thể được nhìn thấy trong quá trình tu luyện, là triển hiện của nhân thể ở không gian khác, nó tồn tại chân thực. Cho nên, nhân thể, tự nhiên, Vũ Trụ là nhất thể toàn tức, nằm ở các tầng diện của sinh mệnh thể, là đối ứng liên thông.

Hai năm gần đây, các nhà thiên văn, vật lý phát hiện rằng, lỗ đen không chỉ nuốt chửng tất cả vật chất tiến nhập vào phạm vi của nó, mà còn thông qua “Hấp thu tiêu hóa” sau đó phun xạ ra lượng lớn vật chất mới, đây cũng tương tự như hệ thống tiêu hóa của sinh mệnh. Khoa học hiện đại cũng phát hiện, Vũ Trụ có tồn tại lượng lớn vật chất tối và năng lượng tối, căn cứ vào quan trắc của vệ tinh Planck, vật chất tối chiếm 26.8%, năng lượng tối chiếm 68.3%, vật chất thông thường chỉ chiếm 4.9%. Cũng có thể nói, Vũ Trụ chúng ta đang sinh sống hiện nay, tuyệt đại bộ phận vật chất và năng lượng nhân loại chúng ta không tiếp xúc được, nhận thức không tới, nhưng chúng tồn tại chân thực khách quan.

Chúng ta có thể tưởng tượng thế này: Khởi nguồn từ vật chất năng lượng ở Vũ Trụ cao tầng, qua Lỗ đen hấp thu chuyển hóa, chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho Ngân Hà hệ, rót vào các Đại tinh hệ trong Ngân Hà hệ. Đưa năng lượng vào trong tinh hệ, lại thông qua các mạch lạc cao tầng như Phù Tang Thần Thụ mà hấp thu chuyển hóa, chuyển thành năng lượng cần thiết cho Thái Dương hệ, sau đó thông qua 10 Thiên Can lưu nhập Thái Dương hệ. Sau đó thông qua sự liên tiếp ăn khớp của Thiên Can Địa Chi tiến nhập vào Long mạch của Đại Địa, thông qua Long mạch phân bố khắp Đại Địa mà dẫn động vạn vật sinh trưởng tuần hoàn, tiến hành Thiên Địa Đại Chu Thiên tuần hoàn.

Chúng ta hãy nhìn nhân thể: Nhân thể hấp thụ thức ăn thông qua hệ thống tiêu hóa của nhục thể, được ngũ tạng lục phủ ở thời không khác chuyển hóa thành vật chất dinh dưỡng và “Khí”, lại thông qua mạch lạc cùng huyết dịch tuần hoàn, chảy khắp nhân thể, tiến nhập vào mỗi tế bào của nhục thể, cho đến tầng tầng thân thể ở các không gian khác, dẫn động toàn nhân thể sinh mệnh tuần hoàn.

Nhân thể, Tự Nhiên, Vũ Trụ, chúng là tương tự, chỉ là khác về tầng diện, nhưng lại là nhất thể toàn tức.

Tiếp theo, chúng ta cùng xem hai đoạn video chấn động:

Xem xong hai đoạn Video này, không biết mọi người đối với nhân thể, Tự Nhiên và Vũ trụ có thể hội khác nhau không?

Cuối cùng muốn nói một chút: Tôi là một người tu luyện, tất cả là trong quá trình tu luyện, đứng từ nhận thức ở tầng thứ cá nhân rất thấp, nếu đứng ở tầng thứ cao hơn mà xét, thì những nhận thức này có thể là sai. Cho nên, tôi viết loạt bài này, vào thời khắc lịch sử đặc thù, những mong có tác dụng gợi mở, làm chúng ta có cái nhìn hoàn toàn mới về nhân thể, sinh mệnh, Vũ Trụ.

Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cá trí huệ đều là từ Sư Phụ Lý Hồng Chí Tiên Sinh, là nhận thức từ tầng thứ tu luyện cá nhân rất thấp, lĩnh ngộ được từ lời giảng của Sư Phụ, cho nên không đại biểu điều gì, chỉ để tham khảo. Nội hàm của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng vô tận, nếu muốn có trí huệ cao thâm hơn, có thể tìm đọc các trước tác Đại Pháp, tự thân tu luyện, lĩnh ngộ.

Thái Bình

Theo Lý Đạo Chân - Vision Times

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Tìm kiếm chìa khóa không gian chiều cao (Phần 7): Những sinh vật kỳ dị trong Sơn Hải Kinh ở đâu?