Trần Đoàn - Tiên nhân nổi tiếng về ngủ và dự ngôn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ cổ xưa, kỳ sơn xuất Tiên nhân, các triều các đời đền có rất nhiều Đạo sĩ ẩn cư ở Hoa Sơn, Tiên phong Đạo cốt, tiêu diêu tự tại, trong đó có một vị Đạo sĩ nổi tiếng nhất là Trần Đoàn. Vị Đạo sĩ nổi tiếng trong Đạo giáo này thường được người thế gian coi là Thần Tiên, và được tôn xưng là Trần Đoàn lão tổ, Hi Di lão tổ...Trần Đoàn còn được coi là “Ông Tiên ngủ” giỏi ngủ nhất trong lịch sử.

Núi Hoa Sơn ở phía Nam huyện Hoa Âm tỉnh Thiểm Tây, là Tây Nhạc trong Ngũ Nhạc. Ngọn núi chính của Hoa Sơn có chiều cáo 1997m so với mặt nước biển, độ cao của nó chỉ sau núi Bắc Nhạc Hằng Sơn trong Ngũ Nhạc. Hoa Sơn có thế núi hiểm trở, vùng vĩ, đứng đầu trong Ngũ Nhạc, được ca ngợi là “Kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất sơn”. Từ cổ xưa, kỳ sơn xuất Tiên nhân, các triều các đời đền có rất nhiều Đạo sĩ ẩn cư ở Hoa Sơn, Tiên phong Đạo cốt, tiêu diêu tự tại, trong đó có một vị Đạo sĩ nổi tiếng nhất là Trần Đoàn. Vị Đạo sĩ nổi tiếng trong Đạo giáo này thường được người thế gian coi là Thần Tiên, và được tôn xưng là Trần Đoàn lão tổ, Hi Di lão tổ...Trần Đoàn còn được coi là “Ông Tiên ngủ” giỏi ngủ nhất trong lịch sử. Ở Trung Quốc từ thời Dân Quốc trở về trước, ông dường như là nhân vật mà nhà nhà đều biết, người người đều hay.

Tuổi thơ kỳ lạ

Trần Đoàn, tự Đồ Nam, hiệu Phù Dao Tử, là người Chân Nguyên, Hào Châu ở thời kỳ Ngũ Đại và đầu thời nhà Tống. Trần Đoàn ngay từ rất nhỏ đã có rất nhiều trải nghiệm đặc biệt. Cậu sinh ra đã bị câm, mọi người đặt cho cậu cái tên “Bé Câm”. Đến năm 5, 6 tuổi cậu vẫn chưa biết nói. Nếu không gặp một cơ ngộ ngẫu nhiên thì trong lịch sử có thể đã thiếu mất rất nhiều truyền thuyết Thần Tiên và những câu chuyện thú vị.

Một ngày nọ năm cậu lên 6 tuổi, đang chơi ở bờ sông thì có một vị Tiên nhân tự xưng là Mao Nữ bế Trần Đoàn vào trong núi, và dùng quỳnh tương cho cậu uống. Thế là Trần Đoàn thấy trong lòng vui sướng, trí tuệ mở mang, và còn biết nói nữa. Mao Nữ lấy một cuốn sách đặt vào trong lòng cậu, lại tặng mấy câu thơ rằng: “Dược miêu bất mãn tứ, hựu cánh thướng nguy điên. Hồi chỉ quy khứ lộ, tướng tướng nhập thúy yên”.

Tạm dịch: “mầm thuốc chửa đầy rương, lại lên đỉnh núi cao. Chỉ con đường trở về, quan tướng vào khói xanh”.

Trần Đoàn trở về nhà, bỗng nhiên có thể đọc được 4 câu thơ này, cha me cậu vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi: “Mấy câu thơ này là ai dạy con?”

Trần Đoàn nói duyên cớ, rồi lấy từ trong ngực ra cuốn sách, xem thì thấy đó là một quyển Chu Dịch. Trần Đoàn liền đọc được, hiểu được đại ý của Bát quái. Từ đó không sách gì là cậu không xem, riêng quyển Chu Dịch thì dẫu đứng ngồi cũng không lúc nào rời.

Ảnh: MIền công cộng

Kỳ nhân: Ông Tiên ngủ

Trần Đoàn thích đọc sách Hoàng Đình, Lão Tử… cậu đã có chí hướng xuất thế. Năm 18 tuổi, cha mẹ đều qua đời, cậu đem hết gia tài chia tặng cho họ hàng và bà con làng xóm. Cậu chỉ đem theo chiếc chõ đá, vào núi Ẩn Sơn trong huyện cư trú. Sau này trong mộng cậu gặp Mao Nữ, được truyền thụ phép luyện hình quy khí, luyện khí quy thần, luyện thần quy hư, liền chiểu theo đó tu hành, không đặt chân đến thành thị.

Sĩ đại phu nhà Lương, Đường hâm mộ danh tiếng Trần Đoàn tiên sinh, coi ông như Thần Tiên sống, muốn cầu kiến mà không được. Có người bái kiến, tiên sinh luôn nằm nghiêng, không trò chuyện cùng. Người ta thấy ông ngủ say không dậy, đành phải than thở ra về.

Người ta nói rằng, người đầu tiên tìm kiếm được niềm vui trong giấc ngủ thì chỉ có Trần Đoàn tiên sinh. Có thơ làm chứng rằng:

Say sưa ngủ suốt cả ngày
Đông hè chẳng biết chẳng hay năm nào
Bành Tổ ‘bát bách’ thọ cao
Trần Đoàn một giấc đi vào trăm năm

Người ta nói, Trần Đoàn ngủ 800 năm, chính là nói rằng thời gian ông ngủ nhiều, thức ít. Ông từng ẩn cư ở 2 danh sơn, Vũ Đang và Hoa Sơn, từ chối mệnh triều đình, cả đời không gần nữ sắc, không gần việc nhân gian, do đó dần dần thanh nhàn. Ông ngũ cũng là phép phục khí của Tiên gia (tức Đạo gia), người khác không thể học được.

Trần Đoàn ở núi Võ Đang, ẩn cư ở Cửu Thạch Nham. Bỗng nhiên có một ngày, có 5 ông già râu trắng đến hỏi nghĩa của Bát quái trong Chu Dịch. Trần Đoàn và họ phân tích nghĩa lý tinh vi, vì thấy họ có sắc mặt như hồng ngọc, bèn hỏi họ phương pháp dưỡng sinh. 5 ông lão nói cho ông biết phép ngủ đông. Phép ngủ đông là gì? Mùa đông giá lạnh, thiên khí phục tàng, các loài rắn rùa đều ngủ đông không ăn. Ban đầu, có một người vì chân giường bị hỏng, ngẫu nhiên bắt được một con rùa kê chân giường. 10 năm sau chuyển giường, con rùa vẫn còn sống. Đây chính là tác dụng của phép phục khí. Trần Đoàn có được phép ngủ đông này liền có thể tịch cốc được. Cũng có khi ông ngủ mấy tháng không dậy. Nếu không có phép ngủ đông này, thì trong khi ngủ bụng đói, bụng kêu òng ọc, cũng phải dậy.

Ảnh: Miền công cộng

Trần Đoàn ẩn cư trong núi Võ Đang hơn 20 năm, và đã hơn 70 tuổi rồi. Một ngày nọ, 5 ông lão lại đến nói với Trần Đoàn rằng: “5 người chúng tôi đều là 5 con rồng ở hồ nhật nguyệt. Nơi này không phải nơi cư trú của tiên sinh. Chúng tôi thọ ích từ sử giảng giải của tiên sinh, nên đưa tiên sinh đến một nơi chốn tốt”

Thế là họ lệnh cho Trần Đoàn: “Nhắm mắt lại, không được mở ra”.

Trần Đoàn chỉ cảm thấy 2 chân lơ lửng trên không, bên tai chỉ có tiếng gió mưa. Trong khoảnh khắc, chân chạm đất, khi mở mắt ra thì không thấy 5 ông lão đâu, chỉ thấy trên không trung là 5 con rồng uốn lượn bay đi mất. Trần Đoàn xem nơi đó, thấy đó là trên núi Tây Nhạc Thái Hoa Sơn, cũng không biết là đã đi bao nhiêu đường, đây chính là sự huyền diệu biến hóa của Thần long.

Trần Đoàn bèn ẩn cư ở núi Hoa Sơn. Các Đạo sĩ núi Thái Hoa Sơn thấy nơi ông ở không nồi không bếp thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, họ lặng lẽ quan sát, chẳng thấy việc gì khác, chỉ nghe thấy tiếng ngáy mà thôi. 

Một hôm, sau khi Trần Đoàn đi mấy tháng không trở về, các Đạo sĩ nghĩ ông đã chuyển đi nơi khác. Sau đó bỗng họ thấy một vật ở phòng chứa củi, lại gần xem, thì ra là tiên sinh. Cũng không biết là ông ngủ ở đó từ hồi nào. Người xếp củi đã xếp củi và rơm chất lên trên người ông, cho đến tận khi đun hết củi thì mới thấy.

Lại có một ngày, có người tiều phu cắt cỏ dưới núi, thấy trong hốc núi có một thi hài, trên thi hài là một lớp bụi bám dày một tấc. Tiều phu trong lòng xót thương, bèn chuyển thi hài đó đi chôn. Sau khi nhấc thi hài lên rồi nhìn lại, thì nhận ra là Trần Đoàn tiên sinh. Tiều phu núi: “Chao ôi Trần Đoàn tiên sinh, không biết chết ở đây như thế nào?”.

Chỉ thấy tiên sinh vươn vai, mở to đôi mắt và nói: “Ta đang ngủ khoan khoái, kẻ nào quấy nhiễu làm ta thức dậy đó?”.

Tiều phu nghe vậy cười lớn.

Tài tiên tri phi thường

Trần Đoàn còn biết tâm ý con người. Trong trai phòng của ông có một chiếc gáo lớn treo trên tường, Đạo sĩ Giả Hưu Phục trong lòng rất muốn có nó, Trần Đoàn đã biết rõ tâm ý của ông ta, bèn nói với Hưu Phục rằng: “Ông đến chỗ tôi không có mục đích nào khác, chỉ là muốn cái gáo này của tôi”. 

Thế là Trần Đoàn bảo thị giả lấy chiếc gáo đưa cho ông ta. Hư Phục kinh ngạc, cho rằng mình đã gặp Thần nhân. 

Có người tên là Quách Hãng tạm trú ở Hoa Âm, ban đêm ngủ ở Vân Đài Quán. Nửa đêm, Trần Đoàn gọi anh ta dậy, bao anh ta hãy mau trở về nhà. Quách Hãng do dự chưa về, đợi đến khi trời sáng, Trần Đoàn nói: “Có thể không cần trở về nữa”.

Quách Hãng vẫn cứ về nhà, được biết lúc nửa đêm hôm quan, mẫu thân bị bệnh đau tim suýt chết, nhưng sau khoảng thời gian bằng một bữa cơm thì khỏi.

Do Trần Đoàn giải đáp những nghi hoặc của mọi người, tịnh tâm không bị dao động bởi thế tục, nên ông sớm có danh tiếng cao thượng. Danh tiếng của công truyền đến hoàng đế Minh Tông triều Hậu Đường, Minh Tông nôn nóng sớm được tận mắt gặp, liên tiếp phái quan triều đình đem theo thư do hoàng đế ngự bút đến giục Trần Đoàn sớm yết kiến. Ban đầu, Trần Đoàn không động tâm, nhưng cứ liên tiếp trái Thánh chỉ như thế cũng cảm thấy không ổn, thế là ông theo sứ giả đến kinh đô khi đó là Lạc Dương. Trần Đoàn yết kiến Minh Tông, chỉ chắp tay vái chứ không quỳ bái lạy, khiến văn võ bá quan trong triều đều kinh sợ thất sắc. Sau đó, ngay tại triều đình ông ngủ liền. Minh Tông không những không trách phạt mà còn khen Trần Đoàn là kỳ nhân, sau đó tiếp đãi bằng lễ tiết dành cho quý khách, đưa Trần Đoàn đến khách sạn chuyên để tiếp đãi các bậc Thánh hiền.

Ảnh: Miền công cộng

 

Minh Tông có ý khuyên Trần Đoàn làm quan triều đình. Để thuyết phục Trần Đoàn, hoàng đế thực sự đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, nhưng Trần Đoàn đối với cao quan hậu lộc thì tâm như hồ nước lặng. Cuối cùng, dưới sự kiến nghị của các đại thần, Minh Tông đã dùng mỹ sắc để mê hoặc Trần Đoàn, chọn ra 3 mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân, rồi đưa đến nơi ở của Trần Đoàn. Nào ngờ, Trần Đoàn chẳng hề để mắt đến mỹ nữ, một mình ngủ một mạch đến khí trời sáng trắng. Sau đó Trần Đoàn viết một bức thư cho Minh Tông rằng: “Thân thế như tuyết má như ngọc, đa tạ quân vương ban tặng. Ẩn sĩ không hứng mộng Vu Hiệp (tức nữ sắc), cảm phiền Thần nữ xuống dương đài”. Viết xong, ông giao cho 3 mỹ nữ, sau đó không từ biệt Minh Tông mà dung ung ra khỏi cửa ra đi.

Chu Thế Tông cũng sớm biết Trần Đoàn là cao nhân, từng nghĩ trăm phương ngàn kế để triệu kiến, mời Trần Đoàn dự đoán quốc vận cho mình. Trần Đoàn không tiện thoái thác, nhưng thiên cơ bất khả lộ, đành phải tặng Chu Thế Tông 4 câu thơ, để Chu Thế Tông tự ngộ: “Khảo khối mộc đầu, mậu thịnh vô trại. Nhược yếu trường cửu, thiêm trọng bảo cái”

Tạm dịch: “Một khối gỗ tốt, tươi tốt vô vàn. Nếu muốn lâu dài, thêm chiếc lọng báu”.

Bốn câu thơ này vốn là việc liên quan đến Triệu Khuông Dận kiến lập triều Tống, nhưng Chu Thế Tông không ngộ ra, hoàn toàn giải nghĩa sai lệch. Thế Tông xem, bản thân mình họ Sài, tên Vinh, “Một khối gỗ tốt, tươi tốt vô vàn” vừa vặn trùng hợp với họ tên mình. Trong thơ lại có hai chữ “lâu dài”, cho rằng giang sơn của mình có thể phồn vinh hưng thịnh vạn vạn năm, trong lòng vô cùng vui sướng, vô cùng cảm kích Trần Đoàn, lập tức ban cho Trần Đoàn tước vị cao nhất. Trần Đoàn nhẹ nhàng tạ tuyệt. 

Chu Thế Tông cực kỳ cảm khái đối với sự siêu phàm thoát tục của Trần Đoàn, ban cho ông hiệu là Bạch Vân Tiên Sinh. Từ đó danh tiếng Bạch Vân Tiên Sinh càng truyền khắp thiên hạ. Sau này Triệu Khuông Dận phát động binh biến Trần Kiều, thay nhà Chu làm hoàng đế, xây dựng nên triều Đại Tống. Lúc đó 4 câu thơ trên mới được giải đố. Chữ Mộc () thêm Lọng báu (tức bộ miên - ) chẳng phải chữ Tống () đó sao. Nhà Tống thay nhà Chu, quốc vận triều Tống lâu dài, Trần Đoàn đã sớm biết trước rồi.

Từ đứa trẻ nhìn ra chân mệnh thiên tử 

Vào những năm cuối thời Hậu Đường, người Khiết Đan dẫn quân xâm nhập, bách tính tới tớp chạy tránh loạn vào khu nội địa. Một ngày Trần Đoàn nhàn rỗi vô sự, đi dạo trên phố, thấy một phụ nữ lánh nạn đã rất vất vả gánh sọt tre đi trên đường, trong sọt tre có 2 đứa trẻ. Trần Đoàn nhìn liền nói một mình hai câu thơ: “Mạc ngôn hoàng đế thiếu, hoàng đế thượng đảm khiêu” (Chớ nói hoàng đế nhỏ, hoàng đế lên gánh vác). 

Người phụ nữ đó không biết duyên cớ gì, nên cũng tự nhiên không để ý. Nhưng hai đứa trẻ này không phải là đứa trẻ bình thường, đứa lớn chính là Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận sau này, đứa bé chính là Tống Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa sau này. Người phụ gánh sọt tre đó chính là Đỗ Thái hậu sau này. Trần Đoàn đã nhìn ra chân mệnh thiên tử của triều Tống trước khi triều Tống kiến lập 25, 26 năm.

Còn có một lần, Trần Đoàn gặp 3 người gồm 2 anh em Triệu Khuông Dận và Triệu Phổ đang cùng nhau uống rượu ở Trường An, Trần Đoàn đẩy Triệu Phổ xuống dưới bàn rượu và nói: “Cậu chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ bên cạnh sao Tử Vi mà lại dám ngồi chỗ cao”. 

Triệu Khuông Dận chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, sau khi được người giới thiệu mới biết là Bạch Vân tiên sinh Trần Đoàn đến. Triệu Khuông Dận thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, bèn xin Trần Đoàn dự đoán tiền đồ. Trần Đoàn không tiện nói toạc ra, chỉ nói là: “Ngôi sao của hai anh em cậu lớn hơn sao của anh ta rất nhiều”.

Từ đó Triệu Khuông Dận tự tin lên rất nhiều.

Sau này khi Triệu Khuông Dận phát động binh biến Trần Kiều, khoác hoàng bào, lên ngôi hoàng đế, vừa đúng lúc Trần Đoàn cưỡi lừa đi qua huyện Hoa Âm, sau khi nghe tin, ở trên lưng lừa, ông lập tức vỗ tay cười lớn. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, hỏi ông cười cái gì. Trần Đoàn nói: “Người dân các vị đúng là có phúc, từ hôm nay trở đi, thiên hạ thái bình rồi”.

Chuyện này sau này đã trở thành một câu chuyện rất nổi tiếng trong lịch sử.

Ảnh: Miền công cộng
Ảnh: Miền công cộng

Bậc thầy của đế vương: Mọi chuyện tỏ tường

Sau khi Tống Thái Tổ qua đời, Tống Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa lên ngôi, mỗi lần muốn mời cao nhân Trần Đoàn chỉ bảo, đều sợ Trần Đoàn không đến, bèn ước định khi yết kiến thì Trần Đoàn không phải hành lễ bề tôi. Trần Đoàn thấy thế đành phải đi Đông Kinh, muốn yết kiến Thái Tông ở cung điện bình thường. Thái Tông hỏi Trần Đoàn Đạo tu dưỡng, Trần Đoàn nói: “Thiên tử lấy thiên hạ làm thân, nếu bạch nhật phi thăng thì có ích gì với bách tính? Ngày nay vua sáng tôi hiền, chăm lo triều chính, công đức trùm muôn nơi, vinh danh lưu vạn đời. Đạo tu luyện không xuất phát từ những việc này”. Thái Tông thấy vậy thì càng thêm kính trọng.

Sau này Thái Tông phát binh chinh phạt Hà Đông, sai người hỏi Trần Đoàn chiến dịch này có thắng hay không. Tiên sinh viết một chữ “Hưu” trong tay sứ giả. Sau khi Thái Tông biết thì đương nhiên là không vui, nhưng đại quân đã điều động rồi, nhưng cũng không biết làm thế nào. Thế là lại sai người đi hỏi tiên sinh, chỉ thấy ông nhắm mắt ngủ, tiếng ngáy vang ra bên ngoài. Ngày hôm sau lại đến gặp, vẫn như thế. Ông ngủ liền một mạch 3 tháng không dậy, sau 3 tháng, quân tướng chinh phạt Hà Đông quả nhiên không thành công trở về.

Đến năm Đoan Củng thứ 5, Hoàng đế Thái Tông tuổi tác đã cao mà vẫn chưa lập thái tử, trong tâm rất sốt ruột. Coi trai trưởng vì phạm lỗi nên đã bị Thái Tông phế làm thứ dân, thế là Thái Tông muốn lập con trai thứ 3 là Tương Vương Nguyên Khản làm thái tử, nhưng lại không biết Nguyên Khản có phúc phận này hay không, có thể đảm đương được trọng trách này hay không, thế là quyết định trước tiên thỉnh giáo Trần Đoàn rồi sau đó quyết định. Sự việc thật trùng hợp, Thái Tông vừa mới có suy nghĩ này thì có quan nội thị thông báo rằng: “Có ẩn sĩ núi Thái Hoa Trần Đoàn đến cửa cung cầu kiến”.

Thái Tông nghĩ sao có thể trùng hợp như vậy được, lập tức triệu kiến Trần Đoàn.

Thái Tông hỏi: “Tiên sinh đến có việc gì?”

Trần Đoàn nói: “Lão phu biết trong lòng bệ hạ có nỗi nghi hoặc, vì vậy đến trợ giúp”.

Thái Tông cười lớn: “Trẫm từ lâu đã biết tiên sinh có thuật tiên tri, việc hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Trẫm hiện nay vẫn chưa lập thái tử, Tương Vương Nguyên Khản khoan dung, nhân từ, hòa ái, có phong độ đế vương, nhưng không biết có phúc phận này không, vì vậy phiền tiên sinh đến Tương Phủ xem xem”.

Trần Đoàn nghe rồi liền đến thẳng Tương Phủ, nhưng vừa vào đến cổng Tương Phủ liền quay trở lại. Thái Tông kinh ngạc hỏi: “Trẫm phiền tiên sinh đến Tương Phủ xem tướng, sao không xem mà lại quay trở lại?”

Trần Đoàn nói: “Lão phu đã xem rồi. Trước cổng Tương Phủ, tất cả những người phụng sự, phục dịch đi lại đều có phúc phận quan tướng, cần gì phải gặp Tương Vương nữa?”

Thái Tông nghe xong liền có quyết định trong lòng. Hôm sau Hoàng đế tuyên chiếu, lập Tương Vương Nguyên Khản làm Thái tử. Đây chính là Chân Tông Hoàng đế sau này.

Ảnh: Miền công cộng

Quy Tiên kỳ lạ

Năm Đoan Củng thứ nhất, Trần Đoàn bỗng nhiên nói với đệ tử là Giả Đức Thăng rằng: “Con có thể đục một thạch thất ở Trương Siêu Cốc, ta muốn yên nghỉ rồi”.

Tháng  năm sau, thạch thất đọc xong, tiên sinh cùng đệ tử đến xem. Vách đá đó cao nhất, nhìn xuống khói mây như màu ngọc phỉ thúy. Tiên sinh chỉ tay và nói: “Đây chính là ‘tương tướng nhập thúy yên’ mà Mao Nữ nói đến, nơi ta trở về là chỗ này?”.

Nói chưa dứt lời liền khụy gối ngồi, bảo đệ tử rời đi. Tay phải Trần Đoàn chống má, nhắm mắt ra đi, hưởng thọ 118 tuổi.

Đệ tử vây quanh trông nom thi thể ông, đến ngày thứ 7, dung nhan Trần Đoàn vẫn như còn sống, chân tay vẫn ấm mềm, mùi hương lạ lan tỏa. Các đệ tử đặt ông vào trong hòm đá, dùng mấy trượng khóa sắt buộc chặt hòm đá, rồi đặt ở trong thạch thất. Khi các đệ tử vừa rời đi thì vách đá tự nhiên vỡ, thành vách đá dựng đứng, có mây ngũ sắc bao quanh cửa hang, cả tháng không tản. Người đời sau gọi nơi này là Hi Di Hiệp (Hẻm núi Hi Di)

Sau này có Lã Động Tân, một trong Bát Tiên có qua lại với Trần Đoàn, đã vân du đến Vân Đài Quán bái Trần Đoàn, thấy người đã đi phòng ốc trống, bèn viết bài thơ “Khốc Trần tiên sinh”, nguyên văn như sau: 

Thiên võng khôi khôi vạn tượng sơ, hòa thân thân lại Hoa Sơn khu.

Hàn vân khứ hậu lưu tàn nguyệt, xuân tuyết lai thời gian Thái hư.

Lục động Chân nhân quy Tử phủ, thiên niên loan hạc lão Thương Ngô.

Tự tòng di khước tiên sinh hậu, nam bắc đông tây thiếu trượng phu.

Tạm dịch:

Lưới Trời lồng lộng vạn tượng sơ, hòa vào tấm thân đến Hoa Sơn.

Mây lạnh đi rồi trăng ở lại, khi tuyết xuân đến giữa Thái hư.

Chân nhân sáu động về phủ tía, ngàn năm loan hạc đất Thương Ngô.

Từ khi tiên sinh rời đi mất, nam bắc đông tây thiếu trượng phu.

Trung Hòa
Theo Lý Khiêm - Vision Times

(Nguồn: “Cảnh thế thông ngôn”; “Tống sử”)

Bạn bình luận gì về tin này?BÀI CHỌN LỌC

Trần Đoàn - Tiên nhân nổi tiếng về ngủ và dự ngôn