Tứ đại Thần nhân (1): Khương Tử Nha - Nguồn gốc tên hiệu Phi Hùng của Khương Tử Nha [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nói với Phi Hùng, nếu muốn tu Đạo thì phải đầu thai chuyển thế, phải có thân người mới tu được. Vì để biểu thị quyết tâm tu đạo của mình, Phi Hùng một mực quỳ dưới núi Côn Luân không dậy, cho đến khi nhục thân tử vong, gió lớn thổi bay hài cốt, hồn nhập địa ngục, sau đó chuyển sinh thành Khương Tử Nha.

Tên hiệu Phi Hùng của Khương Tử Nha còn có nguyên lai khác.

Chuyện kể rằng hơn 3.000 năm trước, Tây Bá Hầu Cơ Xương thời nhà Thương đã dùng Chu Dịch để xem hung cát, một hôm cần đi ra ngoài, trước khi đi bốc một quẻ cho mình, quẻ bảo rằng:

Cái thu được không phải rồng không phải ly, không phải hổ không phải gấu, mà là người phò tá cho Bá vương. Tức là nói hôm nay đi ra ngoài, sẽ không gặp rồng hay hổ, mà là có thể gặp được một người có thể phụ tá mình, thành tự đại nghiệp Bá vương. Là ai đây? Chính là Khương Tử Nha tiếng tăm lừng lẫy.

Trong "Phong Thần Diễn Nghĩa", sự xuất hiện của Khương Tử Nha lại càng tăng thêm phần nào sắc thái Thần thoại, nửa đêm canh ba, Văn Vương đang trong giấc mộng, chợt thấy một con gấu lớn ở phía đông nam, sau lưng mọc ra hai cái cánh, xông vào trong trướng, Văn Vương vội gọi hộ giá, chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng vang, lửa cháy ngút trời, Văn Vương tỉnh dậy, sợ hãi toát cả mồ hôi. Văn Vương nằm mộng như vậy, chính là Phi Hùng đã nhảy vào giấc mộng. Mà Khương Tử Nha được cho là hóa thân của Phi Hùng.

Tên hiệu tu Đạo của Khương Tử Nha là Đạo trưởng Phi Hùng, điều đó nói lên rằng nguồn gốc của tên Phi Hùng còn có một cố sự như vậy. Thời kỳ thượng cổ, có một con Thần thú tên là: Phi Hùng, một lòng muốn tu Đạo thành Tiên, muốn lên núi Côn Luân bái Nguyên Thuỷ Thiên Tôn làm sư. Nhưng động vật muốn tu đạo thành Tiên không phải là điều dễ dàng, 300 năm một tiểu kiếp, 500 năm một đại kiếp, cũng không thể tính là Thần thú trên Thiên giới được, cho nên Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nói với Phi Hùng, nếu muốn tu Đạo thì phải đầu thai chuyển thế, phải có thân người mới tu được. Vì để biểu thị quyết tâm tu đạo của mình, Phi Hùng một mực quỳ dưới núi Côn Luân không dậy, cho đến khi nhục thân tử vong, gió lớn thổi bay hài cốt, hồn nhập địa ngục, sau đó chuyển sinh thành Khương Tử Nha.

Hình: Khương Tử Nha bán vợt tre 
Hình: Khương Tử Nha bán vợt tre

Khương Tử Nha lúc này 32 tuổi, thoả lòng nguyện ước lên núi Côn Luân theo Nguyên Thuỷ Thiên Tôn tu đạo.

Thoáng qua đã tu được 40 năm, Khương Tử Nha đã hơn 70 tuổi. Một hôm Nguyên Thuỷ Thiên Tôn gọi Khương Tử Nha tới và nói:

"Đồ nhi, con người trần mắt thịt, sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể hưởng phúc ở nhân gian. Vừa hay Thành Thang khí số đã tận, nhà Chu đang hưng, con thay mặt ta phong Thần xuống núi, trợ giúp minh chủ, được làm khanh tướng, cũng không uổng công 40 năm con lên núi tu hành. Còn không mau thu xếp hành lý xuống núi đi”.

Khương Tử Nha không ngờ rằng mình cần mẫn tu luyện trên núi Côn Luân bốn mươi năm, rốt cuộc vẫn không thể tu thành Tiên, không biết làm gì hơn, ông đành phải rời khỏi sư phụ, đi xuống núi Côn Luân.

Sau khi xuống núi, Khương Tử Nha đã 72 tuổi, nhờ sự giới thiệu của một người bạn, đã kết hôn cô con gái lớn Mã Thị 60 tuổi của Hoàng Hoa làm vợ. Sống trong chốn thế tục nhân gian đối với Khương Tử Nha mà nói quả thật không dễ chịu, ở núi Côn Luân tu hành 40 năm, ngoài việc cả ngày gánh nước nhóm lửa, luyện đan, những cái khác Khương Tử Nha không học. Bất kể là mua vợt tre, bán bột mì, chỉ cần Khương Tử Nha bày hàng ra, thì cả thành Triều Ca, đừng nói là người, mà cả quỷ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mã Thị xét thấy Khương Tử Nha quả thực vô dụng, làm gì cũng không nên, nhưng ăn thì ăn gì cũng sạch sành sanh. Mã Thị ngày ngày đều thúc ép Khương Tử Nha, Khương Tử Nha thật không còn cách nào khác, đành làm lại nghề cũ của mình là toán quái cho người ta.

Không ngờ vì toán quái mà gây ra tai họa động trời, thiêu chết Tì Bà Tinh ngọc thạch, đắc tội với Đát Kỷ, mới bị bắt vào thành Triều Ca, kết quả Khương Tử Nha thấy Trụ Vương hồ đồ, dứt khoát bỏ quan mà chạy, dự định đầu quân cho Tây Kỳ. Lúc này, Khương Tử Nha mới ngồi bên sông Vị câu cá chờ Tây Bá Hầu Cơ Xương. Mới dẫn đến một cuộc đối thoại đặc sắc như vậy.

Trong "Lục Thao" của Khương Tử Nha, câu chuyện đầu tiên ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Khương Tử Nha và Chu Văn Vương.

Hình: Khương Tử Nha câu cá đợi gặp Chu Văn Vương
Hình: Khương Tử Nha câu cá đợi gặp Chu Văn Vương

Trước khi xuất hành Văn Vương đã xem bói, biết được lần này xuất hành, ông sẽ gặp vị thầy đế vương mà Thượng thiên phái tới phụ tá ba đời của ông ở bên dòng sông Vị, thế là ông trai giới tắm rửa ba ngày, rồi mới long trọng xuất hành.

Văn Vương ngồi xe đến bên sông Vị, chỉ nhìn thấy một ông lão tóc trắng xoá đang ngồi bên bờ sông câu cá.

Văn Vương bước đến hỏi: "Vị lão nhân đây đang câu cá chăng?"

Ông lão chớp mắt nhìn Tây Bá Hầu một chút rồi nói: "Phàm là đến câu cá đều muốn bắt cá. Nhưng cần một chút mẹo mới có thể để cá cắn câu!"

"Hãy nói về loại mồi câu cá này nhé. Mồi thông thường chỉ câu được cá nhỏ, muốn câu được cá lớn ở vùng nước sâu, có thấy không, ngài cần phải có mồi lớn. Cũng giống như việc cai quản một đất nước, muốn chiêu mộ nhân tài thì phải phong cho họ chức quan to, bổng lộc hậu hĩnh".

Văn Vương vẫn im lặng và tiếp tục lắng nghe.

Ông lão nói tiếp: "Nơi mặt nước tĩnh mà nước lại sâu thường là nơi cá tụ tập. Quân vương coi trọng người tài, thu phục được thiên hạ, hiền tài mới tụ hội".

Văn Vương nghe xong, liên tiếp gật đầu.

Khương Tử Nha lại ngẩng đầu nhìn Văn Vương và nói: "Có mồi treo dưới dây câu, nếu con cá tham lam món ngon này, chúng sẽ bị mắc vào dây câu và trở thành bữa ăn trên mâm của ta. Làm người cũng vậy, nếu ban cho chức quan to, bổng lộc hậu hĩnh thì triều thần sẽ tận lực với quân vương, quân vương Thánh đức dùng đạo đức mà giáo hoá nhân dân, thiên hạ quy tâm, bách tính không còn phải chịu khổ, thiên hạ thái bình".

Văn Vương hỏi: "Làm sao có thể khiến thiên hạ quy thuận?"

Lão nhân đáp rằng: "Lấy gia đình làm căn bản để có được quốc gia, thì quốc gia sẽ là của mình. Lấy quốc gia làm căn bản để có được thiên hạ, thì thiên hạ sẽ quy phục. Có thể chia sẻ với người trong thiên hạ, chính là nhân ái. Giải quyết khổ nạn của mọi người, giải cứu trong lúc nguy cấp, chính là ân đức. Có thể mưu cầu lợi ích cho người trong thiên hạ, để người người có cuộc sống tốt lành, thì đó chính là vương đạo. Nơi có vương đạo, nhân ái, ân đức thì người trong thiên hạ sẽ quy thuận”.

Văn Vương vội vàng tiến lên một nước, khom mình xuống đất nói: "Tiên sinh giảng rất hay. Ngài chính là vị thầy của đế vương tam triều do Thượng Thiên phái tới phò tá ta”. 

Nói rồi, Văn Vương vội vàng mời Khương Tử Nha lên xe, nhưng lúc này Khương Tử Nha muốn thử lòng thành của Văn Vương, bèn lấy lý do mình tuổi cao sức yếu, đi đứng không thuận tiện để nhờ Văn Vương cõng mình đi, Văn Vương vội vàng cúi xuống cõng Khương Tử Nha, cho đến khi mỏi lưng rồi mới đặt Khương Tử Nha lên xe của mình, để con trai ông kéo xe, đến khi kéo không được nữa mới thôi.

Văn Vương cõng Khương Tử Nha đi 48 bước, tương ứng với 48 vị hoàng đế của nhà Chu. Con trai Văn Vương kéo xe Khương Tử Nha đi 808 bước, tương ứng giang sơn kéo dài 808 năm của nhà Chu.

Sau khi tiêu diệt nhà Thương, Khương Tử Nha phụng chỉ phong Thần hoàn tất, quay trở về núi Côn Luân bái kiến Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.

Nguyên Thuỷ Thiên Tôn vẫn nói câu nói cũ:

"Đồ nhi à, con căn cơ nông cạn, cho nên kiếp này chưa tu thành được, vẫn phải chuyển sinh đến nhân gian tu tiếp, hi vọng một ngày kia, con sẽ trở thành Đại La Kim Tiên”.

Thế rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Khương Tử Nha: "Con đi đi, con lần này hạ thế tu hành, ta sẽ an bài cho con một thân thể có trái tim long lanh 9 lỗ".

Tuy nhiên, trái tim long lanh 9 lỗ phải 500 năm mới có 1 người có được, cho nên Khương Tử Nha phải đợi 700 năm trước khi chuyển sinh thành Tôn Tẫn.

(Còn tiếp)

Lam Sơn
Theo Vương Nhuận - SOHBÀI CHỌN LỌC

Tứ đại Thần nhân (1): Khương Tử Nha - Nguồn gốc tên hiệu Phi Hùng của Khương Tử Nha [Radio]