Văn hóa truyền thống (P-4): Thiên - Nhân hợp nhất
Giúp người lo tang sự, đắc phúc báo không ngờ