Viết về Ngài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xin giới thiệu cùng độc giả bài thơ của một độc giả có bút danh là Lộc Nhân gửi tới NTD Việt Nam với lời tựa: "Kính tặng ĐƯƠNG KIM TỔNG THỐNG DONALD J.TRUMP".

Khi Hoa Kỳ bước vào giai đoạn tối
Lật lọng, xảo gian, đè nát lòng người
Kinh tế, thương trường, bè lũ chia đôi
Loài sâu bọ bán dần đất nước

Không cam chịu để Hoa Kỳ lụi mất,
Donald J.Trump lên tranh đấu, đắc ngôi
Tổng Thống 45 Hợp Chúng Quốc rạng ngời
Cùng tuyên bố “Sự Vĩ Đại của Hoa Kỳ trở lại”

Nhiệm kỳ 1, bốn năm, ông đạt được
Nước mỹ trở nên rạng rỡ, mạnh hơn
Thất nghiệp lùi xa, kinh tế hùng cường
Y tế vượt bậc, người dân được chăm sóc

Xây bức tường, ngăn di dân bất hợp pháp
Tạo việc làm, thu nhập bỗng nở hoa
Nâng đỡ doanh nhân, xây dựng tại nước nhà
Giảm thuế nội địa, tăng thuế hàng Trung Quốc

Ông mạnh tay đập tan âm mưu cướp nước
Đập tan âm mưu thôn tính của Tàu
Là trung gian kết nối, xóa tan hiềm khích bấy lâu
Được đề cử Nobel ba lần trong nhiệm khóa

Nhiệm kỳ của ông, không khi nào yên ả
Thế lực quỷ ma, phá nát mọi phương
Vu khống, nói gian, gài bẫy khắp đường
Cản ngăn ông, không vung gươm công lý.

Xây quân đội, lựa người tài phong tướng
Chiến đấu cơ gầm hú vang trời
Sức mạnh chiến binh vang dội khắp nơi
Bảo vệ nước Mỹ và người dân thấp yếu

Hợp Chủng Quốc, nhiều sắc dân cùng sống
Ông chăm lo giáo dục, y tế, nhân cách làm người
Bảo vệ trẻ em ngay từ lúc là phôi
Bảo vệ giá trị nước Mỹ có từ thời lập quốc

Tượng Nữ thần Tự do đứng trên Đảo Tự do vào ngày 14 tháng 8 năm 2019 ở Thành phố New York. (Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)
Tượng Nữ thần Tự do đứng trên Đảo Tự do vào ngày 14 tháng 8 năm 2019 ở Thành phố New York. (Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)

(Hết phần 1, còn tiếp phần 2)

Tác giả: Lộc Nhân

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Viết về Ngài