900 nghìn cử tri Cao Hùng đồng thuận cách chức thị trưởng thân Trung Quốc

Mưa lớn đe dọa 50 quận Trung Quốc (TQ); Cái bẫy của Luật Quốc ca TQ tại Hong Kong; Mỹ tiến hành chặn Huawei tiếp cận nhà sản xuất chip; Cựu lãnh đạo WHO cảnh giác với phản ứng của Bắc Kinh...
rroDNy0uV7Q