Bệnh viện hay nhà tù?

Bệnh viện hay nhà tù? Trung Quốc đã xây dựng một bệnh viện chỉ trong vài ngày nhằm giảm bớt áp lực thiếu hụt giường bệnh do dịch coronavirus. Tuy nhiên, đối với một số người, bệnh viện này là không đảm bảo. Chính quyền Trung Quốc xây dựng bệnh viện này trong vòng 10 ngày và đặt tên là “Hoả Thần Sơn”. Tuy nhiên cảnh tượng bên trong bệnh viện làm dấy lên một số nghi ngờ và sợ hãi. Người Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao nó nhìn giống như một nhà tù hơn là một bệnh viện với các cửa sổ bịt kín bằng các thanh sắt...
7ZZib3nrTDg