Các chuyên gia lo lắng và nguồn gốc khả nghi của dịch bệnh

Các chuyên gia lo lắng và nguồn gốc khả nghi của dịch bệnh. Nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng này trên mạng. Một trong số họ đã viết rằng gia đình anh ta chưa rời khỏi nhà kể từ ngày 23 tháng 1 và họ đều lo lắng vì yêu cầu mới này mà gia đình anh ta có thể bị nhiễm. Khẩu trang không đủ để cung cấp nên người dân đã có những cách thông minh để tự làm ra [khẩu trang] của họ. Nhiều người nghĩ rằng khẩu trang thông thường không có đủ sự bảo vệ và đã chuyển sang đeo chai nhựa lớn trên đầu. Người khác thì biến một vỏ bưởi thành khẩu ...
SJi06Q4m364