Chuyên viên y tế: Tôi đã chuẩn bị cho điều xấu nhất!

Chuyên viên y tế: Tôi đã chuẩn bị cho điều xấu nhất! Qin Qin đã mô tả tình huống tuyệt vọng bên trong bệnh viện. "Đâu chỉ là khó khăn. Trong suốt một thời gian chúng tôi không hề có được thức ăn. Những nơi cung cấp thực phẩm đã đóng cửa hết. Bây giờ tất cả các bữa ăn mà chúng tôi có được là từ sự đóng góp của xã hội. Nếu xã hội không quyên tặng các bữa ăn, các bệnh viện chúng tôi đã đóng cửa từ lâu.” Qin Qin là người phụ trách vật tư y tế cho bệnh viện. Cô cho biết do thiếu nguồn cung cấp vật tư y tế, chỉ có các bác sĩ và y tá ...
1kjQGiGvi7Q