Cuồng phong cấp 9 thổi bay người, hỏa hoạn đột nhiên xảy ra tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc

Cuồng phong cấp 9 thổi bay người, hỏa hoạn đột nhiên xảy ra tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc. "Ngày 18/3, tại Bắc Kinh đã bắt đầu nổi gió to, có nơi sức gió giật lên đến cấp 8-9. Hiện có thông tin lan truyền rằng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Bảo Định, Lang Phường và những nơi khác của Trung Quốc đã gặp hỏa hoạn, và nhiều nơi chìm trong “biển lửa” dữ dội..."
NULghWhPsSs