Đặt tên đúng cho loại virus gây ra đại dịch toàn cầu

"The Epoch Times phiên bản tiếng Anh gợi ý một cái tên chính xác hơn là “virus ĐCSTQ", tên này khiến ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc xem nhẹ mạng sống con người, gây ra nỗi sợ hãi trên toàn thế giới..."
M1odjkFRx2g