Gần 15 triệu thuê bao điện thoại ở Trung Quốc đã đi đâu?

Gần 15 triệu thuê bao điện thoại ở Trung Quốc đã đi đâu? "Gần đây, China Mobile công bố một dữ liệu cho thấy sự sụt giảm bất thường số lượng người dùng từ Trung Quốc trong 2 tháng qua. Vào tháng 1/2020, số lượng thuê bao di động của hãng này là 949.415.000, giảm 862.000 so với tháng trước..."
pp1qXszHpoc