Làm việc thiện phải đúng cách

Một cậu bé da đen quần áo tả tơi đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ... "Trên chuyến xe cứu trợ...
vCElEPXGCAo