Lời xin lỗi từ người chồng

Thay vì giúp cô ấy, tôi lại vặn to nhạc lên để vờ như không nghe thấy gì cả.
yyWoONx03lY