Một bác sĩ ở Vũ Hán cho biết tình hình bệnh dịch virus Corona

Một bác sĩ ở Vũ Hán cho biết tình hình bệnh dịch virus Corona. Chào tất cả mọi người. Tôi là Cẩn Huệ. Hiện đang ở Hán Khẩu, Vũ Hán. Tôi muốn báo cho các bạn biết một chút tình hình ở khu bệnh dịch. Hiện tại ở Hồ Bắc, thậm chí trên cả nước đã có 90 nghìn ca mắc bệnh. Khả năng lây nhiễm của căn bệnh này là bao nhiêu?...
kfi3p5F9KVs