Một sinh viên sốc khi phát hiện sự thật đang diễn ra tại Trung Quốc | Trung Quốc Tiêu Điểm

Một trải nghiệm tận mắt. Sinh viên TQ du học Anh trong 2 năm đã phát hiện sự thật về ĐCSTQ. Những gì anh tìm thấy đã giúp anh hiểu ra nhiều điều về đại dịch.
ww-La3YzDT8