Ngày 9/6: Ông Trump chính thức bị truy tố lần thứ 2 vì lưu giữ hồ sơ mật

BẢN TIN HÔM NAY (9/6) GỒM CÁC TIN CHÍNH SAU: 1. Cựu Tổng thống Trump chính thức bị truy tố lần thứ 2 2. Cơ quản quản lý hồ sơ Quốc gia đi sai quy trình, làm khó ông Trump 3. Tài liệu bằng chứng gia đình Biden tham nhũng được tiết lộ cùng ngày ông Trump bị truy tố! Trùng hợp hay có ý đồ? 4. 60% cử tri Mỹ tin rằng FBI bao che cho gia đình ông Biden
vrtcxzgpRrM