Nghiên cứu mới làm tăng nỗi lo về dịch bệnh

Nghiên cứu mới làm tăng nỗi lo về dịch bệnh. Nghiên cứu mới từ Trung Quốc cho thấy, thông thường thời gian ủ bệnh là ba ngày, nhưng lâu nhất có thể lên đến 24 ngày. Trước đó thời gian ủ bệnh lâu nhất được cho là hơn 14 ngày...
0EO2bsnHxSQ