Người dân Hồng Kông định cư ở London Anh tĩnh tọa trước dinh thự thủ tướng Anh.

Người dân Hồng Kông định cư ở London Anh tĩnh tọa trước dinh thự thủ tướng Anh.
_dVcVYNvXkw