Người dân trở về nhà từ Vũ Hán bị cảnh sát dùng đinh sắt đóng chặt cửa

Người dân trở về nhà từ Vũ Hán bị cảnh sát dùng đinh sắt đóng chặt cửa. Tại thị trấn Lang Phường tỉnh Hồ Bắc, cảnh sát dùng đinh sắt đóng cứng cửa nhà một gia đình đồng thời dán một bản thông báo lên tường cạnh cửa. “Hộ gia đình có người từ Vũ Hán trở về, không được tiếp xúc." Chủ nhà bên trong lo sợ gào thét: “Mau mở cửa ra..."
kn0OHY-4arc