Người dân Vũ Hán cầu cứu 900 triệu người dùng Internet

Người dân Vũ Hán cầu cứu 900 triệu người dùng Internet. Một số lượng lớn người dân Vũ Hán bị nhiễm dịch viêm phổi không có trong số liệu thống kê, không có cách nào khác đành kêu cứu với 900 triệu người trên mạng Internet. Vào giữa đêm, họ đã gửi lời “Xin chào”...
sUkDWG24Uo8