Người Hàn Quốc về nước bị cách ly

Ngày 31/1, chuyến máy bay sơ tán kiều bào đầu tiên đáp xuống Hàn Quốc, trừ những người bị sốt được đưa đến bệnh viện, hơn 300 người còn lại đều được chuyển đến 2 khu vực cách ly trong 14 ngày, chính quyền vô cùng căng thẳng.
qzBhvKCYL-0