Người xưa đã vượt qua thảm họa như thế nào?

"Trong lịch sử, ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đã từng xuất hiện nhiều đại dịch. Nhưng luôn có những người may mắn thoát nạn nhờ..."
BX1GQ49aMXI