Nhân viên làm việc 24/7 để hỏa táng xác tại Vũ Hán

Nhân viên làm việc 24/7 để hỏa táng xác tại Vũ Hán. Nhân viên nhà tang lễ tại Vũ Hán đang đối mặt với khối lượng công việc cực lớn và việc thiếu túi đựng thi thể. Tình trạng này tiếp tục trở nên tệ hơn ở trong thành phố. Một nhân viên cho biết: Chúng tôi nhận các cuộc gọi suốt 24h một ngày, các nhân viên chỉ chợp mắt nhanh rồi lại đi thu lượm thi thể khi có cuộc gọi vì...
aTGcjFebIDE