Phản ứng "Cực Kỳ Hèn Hạ" của chính quyền Trung Quốc trước dịch viêm phổi

Phản ứng "Cực Kỳ Hèn Hạ" của chính quyền Trung Quốc trước dịch viêm phổi. Cách xử lý dịch viêm phổi của Trung Quốc là cực kỳ hèn hạ. Từ che đậy lúc mới có dịch cho tới đàn áp quy mô lớn. Qua đợt dịch này, Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa cho thấy sinh mạng người dân không là gì so với quyền lực cai trị của chế độ độc tài lớn nhất thế giới.
I34XtCicCwI