Quản lý vùng Toyota: Tôi chọn Đạo làm con đường cho sinh mệnh của mình

Thành công không phải là thứ cứ tranh giành mà có được, mà ở chỗ có thể xem nhẹ được mất, biết cho đi và biết thế nào là đủ. Sau mấy chục năm làm việc ở nhiều vị trí trong công ty, tôi cũng có được thành công và tài chính nhất định. Nhưng có một biến cố lớn trong cuộc đời xảy ra đó là khi mà bố tôi mất sau ca phẫu thuật không thành công căn bệnh ung thư thực quản. Lúc đó thì thực sự tôi rất là sốc. Tôi cảm thấy cuộc sống này hết sức mong manh mà mình thì suốt ngày cứ vẫn bươn trải sáng tối phấn đấu để kiếm thật nhiều tiền, ...
YoHA7Q7LIck