Thẩm phán Michigan: 'Cuộc bầu cử giả mạo này không thể trụ lâu'; Hé lộ nguyên nhân Barr từ chức

Thẩm phán Michigan: 'Cuộc bầu cử giả mạo này không thể trụ lâu'; Hé lộ nguyên nhân Barr từ chức
J_MItXHnV8c