TIN SÁNG 5/2: Xếp hạng truyền hình Mỹ giảm mạnh trong tuần đầu ông Biden ở Toà Bạch Ốc

Bản tin sáng 5/2 - Tổng Chưởng lý Arizona kiện Chính quyền Biden vì lệnh dừng trục xuất bất hợp pháp - Ông Biden chuyển 30 tỷ USD mà ông Trump dành cho nông dân, sang chống biến đổi khí hậu - Xếp hạng truyền hình Mỹ giảm mạnh trong tuần đầu ông Biden ở toà Bạch Ốc - ĐCSTQ lại nghĩ ra ‘chiêu mới’ để kiểm soát nhà báo
KUuvUFaGUBI